Het klimaat verandert. We krijgen in de toekomst steeds vaker te maken met extreem weer, zoals zware clusterbuien, hogere temperaturen en perioden van droogte. Het nieuwe gemaal Monnickendam zorgt er mede voor de komende tientallen jaren de wateroverlast in de polders ten noorden van Amsterdam tegen te gaan. Ook kan het gemaal bij droogte extra water het gebied inlaten.

Aannemerscombinatie Friso Civiel en Van Hattum en Blankevoort heeft in januari 2020 damwanden langs de Nieuwendam geplaatst. Naast de dam hebben zij een laag zand aangebracht om de grond op de plek van het gemaal voor te belasten. Daarna zijn alle kabels en leidingen door de nutsbedrijven verlegd, zodat het werk makkelijker uitgevoerd kan worden.

Om de werkzaamheden veilig uit te voeren sluiten we de N247 twee weekenden af voor al het doorgaande verkeer. Openbaar Vervoer, nooddiensten en hulpdiensten kunnen wel doorrijden. Voor voetgangers en (brom)fietsers vaart er een pontje tussen 06.00 en 22.00 uur. Het verkeer en de bussen maken tussen de weekendafsluitingen gebruik van een brug die we over de bouwkuip op de dam leggen.

Planning weekendafsluitingen N247

  • Weekend 1: van vrijdagavond 20 augustus 19.00 uur tot en met maandagochtend 23 augustus 06.00 uur. 
  • Weekend 2: van vrijdagavond 27 augustus 19.00 uur tot en met maandagochtend 30 augustus 06.00 uur.

Omleidingsroute autoverkeer 

Verkeer komend uit Amsterdam richting Edam/Volendam/Hoorn zal worden omgeleid via de N235 (Ilpendam-Purmerend), de A7 (oprit 4, Purmerend-Zuid naar afrit 6, Purmerend-Noord) en de N244 naar de N247 ter hoogte van Edam/Volendam. Komend uit de richting Katwoude/Edam/Volendam is de omleiding in omgekeerde richting. De omleidingsroute wordt met de bekende gele verwijzingsborden aangegeven.

Waar vindt het project plaats?

Het gemaal bij Monnickendam bouwen we onder de N247, tussen de Purmer Ee en het Monnickendammergat.

Uitstroomzijde van het gemaal Monnickendam

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Voor het gemaal is in 2014 het bestemmingsplan aangepast. Naar verwachting is het werk eind 2022 afgerond. Uitdaging bij de werkzaamheden is onder andere het beperken van de overlast, zoals voor het verkeer over de provinciale weg N247.

Met wie werken we samen?

We werken samen met Provincie Noord-Holland en Gemeente Waterland. De bouw van gemaal Monnickendam wordt gesubsidieerd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of ons algemene nummer 072 - 582 8282. In geval van een urgente of overlast gevende situatie tijdens de werkzaamheden kunt u bellen met het 24/7 alarmnummer van Friso Civiel: 088 - 429 0000.