Het klimaat verandert. We krijgen in de toekomst steeds vaker te maken met extreem weer, zoals zware clusterbuien, hogere temperaturen en perioden van droogte. Het nieuwe gemaal Monnickendam zorgt er mede voor de komende tientallen jaren de wateroverlast in de polders ten noorden van Amsterdam tegen te gaan. Ook kan het gemaal bij droogte extra water het gebied inlaten. Aannemerscombinatie Friso Civiel en Van Hattum en Blankevoort bouwt in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gemaal Monnickendam. Dit nieuwe gemaal wordt gebouwd in de Nieuwendam, iets ten noorden van de afslag Monnickendam-Noord.

De werkzaamheden liggen op schema. In het weekend van 25 en 26 maart zijn de hulpbruggen en de aangebrachte damwandschermen verwijderd en is de weg opnieuw geasfalteerd.

Expositie Archeologische vondsten gemaal Monnickendam

Bij de graafwerkzaamheden in november 2021 is een zeer bijzondere archeologische vondst gedaan. Het gaat om de bodem en de wanden van een laatmiddeleeuwse sluis. De gevonden sluis lag in de lengterichting in de bouwkuip van het nieuwe gemaal. De constructie van de sluis kan het beste worden omschreven als een houten, rechthoekige koker. De bodem bestond uit een eikenplanken vloer met daarop de zware eikenbalken constructie van de sluis. Na het onderzoek op locatie wordt alle gedocumenteerde informatie de komende 2 á 3 jaar door verschillende specialisten verder onderzocht om meer te weten over de bouwwijze van de sluis, de herkomst en de leeftijd van het hout. 

Tijdens het archeologische onderzoek zijn er verschillende voorwerpen gevonden, een deel hiervan is nu tentoongesteld in de expositie 'Van oude sluis tot nieuw gemaal' in Waterlandsmuseum De Speeltoren. In een combinatie van beeld en de unieke archeologische vondsten vertellen we de geschiedenis van 1400 tot nu. Nieuwsgierig? Het museum is open van dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Adres: Noordeinde 2-4, 1141 AM Monnickendam.

Waar vindt het project plaats?

Het gemaal bij Monnickendam bouwen we onder de N247, tussen de Purmer Ee en het Monnickendammergat.

Impressie van het nieuw te bouwen gemaal Monnickendam

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Voor het gemaal is in 2014 het bestemmingsplan aangepast. Naar verwachting is het werk najaar 2023 afgerond. Uitdaging bij de werkzaamheden is onder andere het beperken van de overlast, zoals voor het verkeer over de provinciale weg N247. 

Met wie werken we samen?

We werken samen met Provincie Noord-Holland en Gemeente Waterland. Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). "Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland".

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of ons algemene nummer 072 - 582 8282. In geval van een urgente of overlast gevende situatie tijdens de werkzaamheden kunt u bellen met het 24/7 alarmnummer van Friso Civiel: 088 - 429 0000.