Het klimaat verandert. We krijgen in de toekomst steeds vaker te maken met extreem weer, zoals zware clusterbuien, hogere temperaturen en perioden van droogte. Het nieuwe gemaal Monnickendam zorgt er mede voor de komende tientallen jaren de wateroverlast in de polders ten noorden van Amsterdam tegen te gaan. Ook kan het gemaal bij droogte extra water het gebied inlaten.

Aannemerscombinatie Friso Civiel en Van Hattum en Blankevoort bouwt in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gemaal Monnickendam. Dit nieuwe gemaal wordt gebouwd in de Nieuwendam, iets ten noorden van de afslag Monnickendam-Noord. 

Planning werkzaamheden tot einde 2021 begin 2022

Tot eind oktober/half november werkt de aannemer verder aan het intrillen van de damwanden aan de instroomzijde (Purmer Ee-zijde). 

Vanaf oktober (tot half januari 2022) zijn de graafwerkzaamheden onder de stalen bruggen die over de N247 liggen. Het ontgraven wordt in lagen uitgevoerd. Tijdens de graafwerkzaamheden wordt het oude dijklichaam archeologisch onderzocht. Er wordt gegraven tot een diepte van ongeveer 8 meter onder de aangebrachte stalen bruggen. Op deze diepte wordt de werkvloer gemaakt waarop het gemaal gebouwd wordt.

In dezelfde periode worden de voorbereidingen getroffen voor betonplaten die aan de instroomzijde komen (Purmer Ee-zijde). Begin 2022 wordt gestart met de eerste betonwerkzaamheden.

Archeologische vondst

Bij de graafwerkzaamheden is een zeer bijzondere archeologische vondst gedaan. Het gaat om de bodem en de wanden van een laatmiddeleeuwse sluis. De gevonden sluis ligt in de lengterichting binnen de bouwkuip van het nieuwe gemaal. Het onderzoek is inmiddels zo ver gevorderd dat een groot gedeelte van de sluis vrij ligt. Het deel aan de kant van de Purmer Ee ligt nog onder een deel van de N247. De constructie van de sluis kan het beste worden omschreven als een houten, rechthoekige koker. Over de gehele bodem ligt een eikenplanken vloer met daarop de zware eikenbalken constructie van de sluis. Lees verder voor het hele bericht.

Foto Harry Schuitemaker

Waar vindt het project plaats?

Het gemaal bij Monnickendam bouwen we onder de N247, tussen de Purmer Ee en het Monnickendammergat.

Impressie van het nieuw te bouwen gemaal Monnickendam

 

 

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Voor het gemaal is in 2014 het bestemmingsplan aangepast. Naar verwachting is het werk medio 2023 afgerond. Uitdaging bij de werkzaamheden is onder andere het beperken van de overlast, zoals voor het verkeer over de provinciale weg N247.

Met wie werken we samen?

We werken samen met Provincie Noord-Holland en Gemeente Waterland. De bouw van gemaal Monnickendam wordt gesubsidieerd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of ons algemene nummer 072 - 582 8282. In geval van een urgente of overlast gevende situatie tijdens de werkzaamheden kunt u bellen met het 24/7 alarmnummer van Friso Civiel: 088 - 429 0000.