Het klimaat verandert. We krijgen in de toekomst steeds vaker te maken met extreem weer, zoals zware clusterbuien, hogere temperaturen en perioden van droogte. Het nieuwe gemaal Monnickendam zorgt er mede voor de komende tientallen jaren de wateroverlast in de polders ten noorden van Amsterdam tegen te gaan. Ook kan het gemaal bij droogte extra water het gebied inlaten. Aannemerscombinatie Friso Civiel en Van Hattum en Blankevoort bouwt in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gemaal Monnickendam. Dit nieuwe gemaal wordt gebouwd in de Nieuwendam, iets ten noorden van de afslag Monnickendam-Noord.

Werkzaamheden en afsluiting

In het weekend van 25 en 26 maart brengen we de weg van de N247 weer terug zoals voor de bouw van het gemaal. We verwijderen de hulpbruggen en de aangebrachte damwandschermen. Na het verwijderen, asfalteren we de weg weer. Voor het veilig uitvoeren van deze werkzaamheden sluiten we op vrijdagavond 24 maart de N247 ten noorden van Monnickendam tussen de kruising Kloosterdijk en de kruising Lagedijk/Hoogedijk (Katwoude) voor al het verkeer af. Maandagochtend 27 maart is de N247 voor alle verkeer in beide richtingen weer open.

N247 Afsluiting

N247 Opening

Vrijdagavond 24 maart 19:00 uur

Maandagochtend 27 maart 06:00 uur

Omleidingsroute autoverkeer

Verkeer komend uit Amsterdam richting Edam/Volendam/Hoorn zal worden omgeleid via de N235 (Ilpendam-Purmerend), de A7 (oprit 4, Purmerend-Zuid naar afrit 6, Purmerend-Noord) en de N244 naar de N247 ter hoogte van Edam/Volendam. Komend uit de richting Katwoude/Edam/Volendam is de omleiding in omgekeerde richting. De omleidingsroute wordt met de bekende gele verwijzingsborden aangegeven.

Omleiding (brom-)fietsverkeer en voetgangers

Omdat de N247 helemaal is afgesloten en een omleiding voor voetgangers en (brom)fietsers te lang zou worden, vaart er tijdens de afsluitingsweekenden een gratis veerpont. De pont vaart tussen de Buitendijk en de Kloosterdijk en start vrijdagmiddag om 15:00 tot 22:00 uur. Op zaterdag en zondag vaart de pont tussen 06:00 en 22:00 uur. Vanwege de werkzaamheden gaat het fietspad op maandag 27 maart iets later open en vaart de pont maandagochtend ook nog tussen 06:00 en 09:00 uur.

Omleidingsroute auto- en langzaam verkeer Monnickendam-Katwoude en omgekeerd en pont voor voetgangers en (brom)fietsers

Werkzaamheden en geluidhinder

Vrijdagmiddag 24 maart starten we met de eerste werkzaamheden. Op zaterdagavond en -nacht verwachten wij voor de direct omwonenden flinke geluidhinder. Inschattingen van de geluidshinder geven aan, ongeveer 70 decibel “op de gevel” van de woningen in de directe omgeving. Dit is te vergelijken met het geluid van een stofzuiger op 1 meter afstand, een storend geluid.

Planning

We streven ernaar de werkzaamheden uit te voeren volgens planning. Wanneer er in het geplande weekend storm of slecht weer wordt verwacht, is het in verband met de veiligheid niet mogelijk om de stalen verkeersbruggen en de damwandplanken te hijsen. De weekendafsluiting is dan een week later.

Archeologische vondst

Bij de graafwerkzaamheden is een zeer bijzondere archeologische vondst gedaan. Het gaat om de bodem en de wanden van een laatmiddeleeuwse sluis. De gevonden sluis lag in de lengterichting in de bouwkuip van het nieuwe gemaal. De constructie van de sluis kan het beste worden omschreven als een houten, rechthoekige koker. De bodem bestond uit een eikenplanken vloer met daarop de zware eikenbalken constructie van de sluis. Na het onderzoek op locatie wordt alle gedocumenteerde informatie de komende 2 á 3 jaar door verschillende specialisten verder onderzocht om meer te weten over de bouwwijze van de sluis, de herkomst en de leeftijd van het hout. 

Tijdens het onderzoek naar de sluis zijn er verschillende archeologische vondsten gedaan die we graag aan het publiek willen tonen. Op dit moment treffen we de voorbereidingen voor een expositie in museum De Speeltoren in Monnickendam. Eind mei, begin juni is een selectie van de archeologische vondsten te zien en lichten we de geschiedenis van de oude sluis toe. Meer informatie over de start van de expositie vermelden we op deze website.

Waar vindt het project plaats?

Het gemaal bij Monnickendam bouwen we onder de N247, tussen de Purmer Ee en het Monnickendammergat.

Impressie van het nieuw te bouwen gemaal Monnickendam

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Voor het gemaal is in 2014 het bestemmingsplan aangepast. Naar verwachting is het werk najaar 2023 afgerond. Uitdaging bij de werkzaamheden is onder andere het beperken van de overlast, zoals voor het verkeer over de provinciale weg N247. In het weekend van 25 en 26 maart is de N247 ter hoogte van het gemaal geheel afgesloten, zie eerder op deze site.

Met wie werken we samen?

We werken samen met Provincie Noord-Holland en Gemeente Waterland. Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). "Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland".

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of ons algemene nummer 072 - 582 8282. In geval van een urgente of overlast gevende situatie tijdens de werkzaamheden kunt u bellen met het 24/7 alarmnummer van Friso Civiel: 088 - 429 0000.