Polder Het Woud was eeuwenlang afgelegen en veel mensen woonden er niet. Het was een vaarpolder, wat inhield dat je er alleen per boot makkelijk kon komen. Een van de sluizen werd zo vaak gebruikt door de boeren van Markenbinnen dat hij de bijnaam Boerensluis kreeg.

Oorspronkelijk was Het Woud één gebied met Markenbinnen, onderdeel van de gemeente Uitgeest. In de eerste helft van de 17de eeuw werden echter nieuwe waterwegen gegraven die nodig waren om de afwatering van de Schermerboezem te verbeteren. Markenbinnen werd bij de polder Starnmeer getrokken maar er woonden veel boeren met land aan de overkant van de vaart, in het Woud.

Kaart van polder Het Woud in 1805, uitsnede van een grotere kaart van de wateren onder beheer van Uitwaterende Sluizen. Het noorden is links, het grote groene vlak is Het Woud. Marken (nu Markenbinnen) ligt aan de overkant van de Markervaart. In de dijk recht tegenover het dorp is een sluis met een fikse sluiskolk ingetekend. Dat is de Boerensluis. Collectie Waterlands Archief, arch.nr. 1080, inv.nr. 365

Door de droogmakingen kreeg het onbedijkte oude land veel wateroverlast, reden waarom in de jaren 1650-1651 ook Het Woud werd bedijkt en bepolderd. Er werden in de dijken vijf schutsluizen aangebracht, waaronder de Boerensluis tegenover Markenbinnen en de Woudaapsluis tegenover de Tap- of Tochtsloot. Zo konden de boeren met land in Het Woud naar hun weilanden komen. Wie door de sluizen van Het Woud wilde moest daar schutgeld voor betalen, waar het sluisonderhoud van werd betaald.

Polder Het Woud is nog altijd een nat en vogelrijk gebied. Heel lang was molen de Woudaap het enige gebouw in de polder. Foto: Henk Looijesteijn

Omdat zoveel Woudboeren in Markenbinnen woonden, werd met name de sluis recht tegenover dat dorp veel gebruikt. Daaraan ontleende de sluis waarschijnlijk zijn bijnaam Boerensluis. In de jaren zestig en zeventig van de 20ste eeuw waren er nog zo’n tien ‘vaarboeren’ die met hun vee, hooi en melk heen en weer voeren. De sluizen waren lange tijd van hout. Toen ze in de 19de eeuw in verval raakten, werden ze gedempt of vervangen door nieuwe in baksteen gebouwde sluizen.

De Boerensluis gezien vanaf de Markervaartkant, rond 1980. Met een ophaalbruggetje kon men van de ene naar de andere kant komen. Collectie HHNK

Een voorbeeld van zo’n vaarboer uit Markenbinnen was Willem Noom (1833-1899). Hij werd in 1859 tot hoofdingeland van polder Het Woud gekozen. Later werd hij heemraad en in 1884 dijkgraaf, wat hij bleef tot zijn overlijden. Toen in 1898 de houten Boerensluis werd vervangen door een stenen sluis werd een gedenksteen aangebracht waarop de naam van Willem Noom bovenaan prijkt. Naderhand zaten afstammelingen van hem ook in het polderbestuur.

Gedenksteen van de bouw van de stenen Boerensluis uit 1898 met de namen van vier van de polderbestuurders onder wie dijkgraaf Willem Noom. De bijbehorende steen met het jaartal en de namen van vier andere polderbestuurders is helaas zoek geraakt. Foto: Henk Looijesteijn

Bij de sluis stond sinds 1898 ook een sluiswachterswoning. In 1896 kreeg de Boerensluis er een taak bij: het werd een waterinlaatpunt voor een onderwaterzetting. De forten van Markenbinnen en Krommeniedijk waren onderdelen van de Stelling van Amsterdam, die diende om de hoofdstad in oorlogstijd te beschermen tegen buitenlandse invallers. Het land rondom de forten werd dan onder water gezet. De polder Het Woud maakte deel uit van de inundatiezone.

Plattegrond van de Boerensluis in 1979. Sinds 1896 was de sluis tevens onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Met door de Boerensluis uit de Markervaart ingelaten water kon in oorlogstijd de polder blank gezet worden. Regionaal Archief Alkmaar, arch.nr. 1049, inv.nr. 1660

Inundatie van Het Woud gebeurde voor het eerst door het Nederlandse leger in mei 1940 toen de Duitsers binnenvielen. De polder werd na de slechts vijf dagen durende oorlog snel weer drooggemalen. In de lente van 1944 zette de Duitse bezetter de polder opnieuw onder water. Nu bleef Het Woud een jaar drijvende: pas in mei 1945 werd hij drooggemalen. Overal groeiden waterplanten en een jaar lang was de polder een watervogelparadijs geweest.

De sluis kon worden afgesloten met schotbalken, die men in een sleuf kon laten zakken. Zo kon het water niet terug vloeien uit de onder water gezette polder. De schotbalkenloods waar de balken in werden bewaard is inmiddels verdwenen. Collectie HHNK

Na de oorlog was de Boerensluis nog lang belangrijk, maar rond 1980 wilde het waterschap de vervallen sluis dempen. In 1983 werd de Woudpolder ontsloten door een weg waarmee het niet langer een vaarpolder was. Alleen de achterkleinzoon van Willem Noom gebruikte de sluis nog veel, maar zijn veebedrijf werd verplaatst. Herstel zou veel geld kosten en bovendien leverde de golfslag van het scheepvaartverkeer op de Markervaart gevaar op voor de wrakke sluis.

Met volle melkbussen op weg naar huis in Markenbinnen: de 25-jarige Nico Noom vaart in 1981 vanuit Het Woud de sluis in die werd gebouwd toen zijn betovergrootvader dijkgraaf was. Collectie Nico Noom

In 1984 werd de Boerensluis daarom gedempt. De sluismuren werden gehandhaafd als monument. De gedenkstenen zouden worden verplaatst zodat fietsers en wandelaars ze goed konden zien. Ook werd een gedenksteen ter gelegenheid van de demping geplaatst. Helaas raakte een van de twee oudere gedenkstenen zoek. De Woudaapsluis is tegenwoordig de enige overgebleven sluis van Het Woud.

De gedempte Boerensluis voor...
...en tijdens de restauratie
Na bijna veertig jaar was de gedempte Boerensluis toe aan restauratie. In het najaar van 2023 is gebroken natuursteen met speciale mortel gerepareerd en zijn scheuren in de baksteen muren hersteld. Foto’s: Henk Looijesteijn

Extra

De gedempte Boerensluis komt aan de orde in de tweede aflevering van de documentairereeks Langs de Hollandse Waterlinies, minuut 09.34-11.41.

In onderstaand fragment ziet u de Boerensluis in werking. Dit fragment is afkomstig uit een langer filmpje over de laatste vaarboeren van Het Woud, de Nooms uit Markenbinnen.

De Boerensluis is een fotogenieke stop op de Krommenieër-Woudpolderroute (Wandelnetwerk Noord-Holland).

Fietsen langs de Boerensluis kan ook goed. Een mooie route is de Jubileumfietsroute (Laag Holland)

Een andere mooie route is de fietsroute Crommenije-Stelling van Amsterdam (Oer-IJ).

Bij de sluiswachterswoning op het adres Markervaart 2 is een rustpunt waar men onder andere koffie en thee, soep, bandenplakspul en een EHBO-kistje aantreft. Vrienden op de Fiets kunnen er ook overnachten.

De instandhouding wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland.

Gedempte Boerensluis

Sla de kaart over en ga naar de tekstversie van: Gedempte Boerensluis

Tekstversie

Gedempte Boerensluis

Locatie

De gedempte Boerensluis is gelegen aan de Markervaart.

Adres

Markervaart, 1536 AB, Markenbinnen, NL