Wat gaat er gebeuren? 

Periodiek worden alle dijken in Nederland getoetst op veiligheid. In 2011 zijn delen van de dijk rond Monnickendam met een totale lengte van ongeveer 3,9 kilometer afgekeurd. Deze stukken dijk (zowel het stedelijke deel als bij de zeedijk) moeten versterkt worden en maken geen onderdeel uit van de huidige werkzaamheden die de Alliantie Markermeerdijken (AMMD) uitvoert. Het hoogheemraadschap pakt dit gedeelte van de dijk op. In 2022 starten we met het bepalen van de versterkingsopgave. Dit betekent dat we de beschikbare informatie op orde brengen en bepalen welke informatie er nog ontbreekt. Waar nodig voeren we aanvullend onderzoek uit.

Grondonderzoek Waterlandse Zeedijk

Op dit moment hebben wij aanvullende informatie nodig over de dijktrajecten 5 t/m 8. Zie ook onderstaand kaartje voor de ligging van deze trajecten. Op deze trajecten wordt grondonderzoek uitgevoerd langs de N518 en op de kruin van de dijk.

Overzicht van de dijktrajecten van het project Zeedijk Monnickendam

Verkeershinder

In de periode van 11 juli tot en met medio augustus 2022 voeren we het grondonderzoek uit. Vanaf 18 juli 2022 tot en met het einde van het onderzoek dient er rekening te worden gehouden met enige vorm van verkeershinder. De verkeershinder op diverse locaties binnen de te onderzoeken dijktrajecten bestaat uit een tijdelijke versmalling van de rijbaan (N518) en het fietspad op de dijk.

Vragen en contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager mw. Gerrie Veldsink. Zij is per e-mail te bereiken via g.veldsink@hhnk.nl of telefonisch op 072-5828282.

Waar vindt het project plaats?

De twee te versterken dijktrajecten, Monnickendam Zeedijk en Monnickendam Stedelijk liggen in de gemeente Waterland. Het dijktraject Monnickendam Stedelijk loopt vanaf de N247 door het centrum van Monnickendam tot aan het Braakje. Het dijktraject Monnickendam Zeedijk loopt vanaf het Braakje tot en met de afslag naar Uitdam bij de Oosterpoel. 

Kaartje met daarop aangegeven de locatie van de dijkversterking Monnickendam Stedelijk en Zeedijk

Wanneer vindt het project plaats en hoelang gaat het duren?

Dijkversterkingsprojecten zijn verdeeld in drie fasen: Verkenning, Planuitwerking en Realisatie. De projecten Monnickendam Zeedijk en Monnickendam Stedelijk zijn op dit moment in de verkenningsfase (opstartfase). In deze fase bekijken we wat er echt versterkt moet gaan worden (de opgave), brengen we de beschikbare informatie op orde en bepalen we welke informatie nog ontbreekt. Waar het nodig is, voeren we onderzoek uit. 

Wanneer wordt de omgeving betrokken?

Als de opgave duidelijk is, gaan we op zoek naar de beste oplossing om de dijktrajecten te versterken. Dit is ook het moment waarop we de omgeving betrekken en uitnodigen om met ideeën of voorstellen voor de dijkversterking te komen. We verwachten de verkenningsfase eind 2023 af te sluiten met een besluit wat de beste passende oplossing is om de dijktrajecten te versterken zodat deze de komende tientallen jaren weer veilig is. Dit is het voorkeursalternatief (VKA). Het dagelijks bestuur van hoogheemraadschap neemt het definitief besluit over het VKA.

Op dit moment gaan we nog niet de omgeving in om ideeën op te halen, daar wachten we mee totdat de opgave duidelijker is. Als we beter weten wat er nu precies met deze dijktrajecten aan de hand is, kunnen we ook gerichter met de omgeving in gesprek. Uiteraard kan iedereen die dat nu al wil, contact met ons opnemen voor meer informatie over het project.

Planning

De planning (concept) kan aangepast worden. Aan de planning kunnen geen rechten ontleend worden. 

  1. Momenteel bezig: 2022 - 2023

    Verkenningsfase, de opgave helder krijgen, informatie verzamelen, besluit over voorkeursalternatief (VKA).

  2. Nog te doen: 2024 – 2025

    Planuitwerkingsfase, verder uitwerken van het voorkeursalternatief (VKA). 

  3. Nog te doen: 2026 – 2027

    Realisatiefase, uitvoering van de dijkversterking.

Met wie werken we samen?

Wij werken met veel verschillende partijen samen. Denk aan bewoners en ondernemers langs de dijk, gemeente Waterland, Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland en Staatsbosbeheer. Daarnaast stemmen we op reguliere basis ook intern binnen het hoogheemraadschap af met de Alliantie Markermeerdijken en de projectteams van gemaal Monnickendam en gemaal de Poel. 

Contactgegevens voor meer informatie?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282