De commissie Bestuur, Middelen & Waterketen (BMW) bestaat uit leden van het algemeen bestuur en adviseert over de bestuursvoorstellen.

Vergaderingen commissie BMW

De commissie vergadert een of twee weken vóór elke vergadering van het algemeen bestuur. De vergaderingen zijn openbaar en kunt u zonder aanmelding bijwonen. U kunt de vergaderstukken inzien door de vergaderdata in de vergaderkalender aan te klikken.

Vergaderkalender(externe link)

Van de vergaderingen worden beeld- en geluidopnamen gemaakt. Ze worden live uitgezonden(externe link) en bewaard in ons archief. U kunt desgewenst ook inspreken

Heeft deze informatie u geholpen?