De biodiversiteit is de afgelopen decennia zowel wereldwijd als in onze omgeving sterk afgenomen. Dat gaat niet alleen ten koste van de natuur, maar het raakt inmiddels ook onze economie, voedselzekerheid, gezondheid en kwaliteit van leven. Het hoogheemraadschap kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behouden, verrijken en herstellen van de biodiversiteit in ons beheergebied.

Ons bestuur heeft in december besloten partner te worden van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Deelname biedt voor HHNK kansen om kennis en ervaringen over biodiversiteitsherstel te delen en beschikbaar te maken voor partners. Hierdoor kunnen wij als organisatie blijven leren, zodat we de meest effectieve bijdrage kunnen leveren aan het behoud, herstel en het verrijken van de biodiversiteit in ons beheergebied.