Zo werkt het

Als u na het dwangbevel nog steeds niet betaalt, dan kunnen wij, of ons externe deurwaarderskantoor Flanderijn, beslag leggen op uw bezittingen:

  • beslag onder derden (bijvoorbeeld op uw inkomen, bankrekeningen, spaarrekeningen of voorlopige teruggaaf);
  • beslag op roerende zaken (bijvoorbeeld uw auto of inboedel);
  • beslag op onroerende zaken (bijvoorbeeld uw huis, bedrijfspand of grond).

De kosten van de beslaglegging en de verkoop van de in beslag genomen zaken komen voor uw rekening. Deze kosten kunnen hoog oplopen. De dwanginvorderingsmaatregelen gaan door totdat de volledige belastingaanslag, inclusief alle extra kosten, is betaald.

Beslag op inkomen

Bij beslag op uw inkomen vragen wij uw werkgever of uitkeringsinstantie om uw belastingschuld in te houden. Het gaat hierbij om uw belastingschuld inclusief de invorderingskosten en invorderingsrente.

Uw werkgever of uitkeringsinstantie betaalt dan een deel van uw salaris of uitkering niet aan u, maar aan ons. De inhouding op uw inkomen gaat door tot uw belastingschuld volledig is betaald.

Beslagvrije voet

Op een gedeelte van uw loon of uitkering kan geen beslag worden gelegd. Dit is de beslagvrije voet.
De belastingdeurwaarder berekent uw beslagvrije voet. U ontvangt de van de belastingdeurwaarder een bericht met de gegevens die zijn gebruikt om uw beslagvrije voet te berekenen. Als de gegevens die zijn gebruikt niet kloppen, kunt u dit doorgeven aan de belastingdeurwaarder. Ook als uw situatie verandert, kunt u dit melden bij de belastingdeurwaarder. De belastingdeurwaarder laat u weten welke bewijsmaterialen u moet aanleveren om de berekening aan te kunnen passen. 
U kunt de berekening van uw beslagvrije voet zelf controleren op  de website Controleren beslagvrije voet | Uw beslagvrije voet(externe link)

Wetgeving

Regelgeving

Veelgestelde vraag

Wie verzorgt de dwanginvordering namens HHNK?

Als u na het dwangbevel nog niet betaalt, neemt een extern deurwaarderskantoor de dwanginvordering van ons over. Het betreft: 

Flanderijn Invordering belastingdeurwaarders