Zo werkt het

Als u na het dwangbevel nog steeds niet betaalt, dan kunnen wij, of ons externe deurwaarderskantoor Flanderijn, beslag leggen op uw bezittingen:

  • beslag onder derden (bijvoorbeeld op uw inkomen, bankrekeningen, spaarrekeningen of voorlopige teruggaaf);
  • beslag op roerende zaken (bijvoorbeeld uw auto of inboedel);
  • beslag op onroerende zaken (bijvoorbeeld uw huis, bedrijfspand of grond).

De kosten van de beslaglegging en de verkoop van de in beslag genomen zaken komen voor uw rekening. Deze kosten kunnen hoog oplopen. De dwanginvorderingsmaatregelen gaan door totdat de volledige belastingaanslag, inclusief alle extra kosten, is betaald.

Beslag op inkomen

Bij beslag op uw inkomen vragen wij uw werkgever of uitkeringsinstantie om uw belastingschuld in te houden. Het gaat hierbij om uw belastingschuld inclusief de invorderingskosten en invorderingsrente.

Uw werkgever of uitkeringsinstantie betaalt dan een deel van uw salaris of uitkering niet aan u, maar aan ons. De inhouding op uw inkomen gaat door tot uw belastingschuld volledig is betaald.

Beslagvrije voet

Op een gedeelte van uw loon of uitkering kan geen beslag worden gelegd. Dit is de beslagvrije voet.

Om de hoogte van de beslagvrije voet te kunnen berekenen, sturen wij bij de aankondiging van het beslag op uw inkomen een formulier mee. Door dit formulier volledig in te vullen en terug te sturen, voorkomt u dat wij de beslagvrije voet te laag vaststellen en dus een te hoog bedrag laten inhouden. Als u het formulier niet volledig ingevuld terug stuurt, kunnen wij uw beslagvrije voet halveren.

Wetgeving

Download

Veelgestelde vraag

Wie verzorgt de dwanginvordering namens HHNK?

Als u na het dwangbevel nog niet betaalt, neemt een extern deurwaarderskantoor de dwanginvordering van ons over. Het betreft: 

Flanderijn Invordering belastingdeurwaarders

  • Postadres: Postbus 250, 5800 AG Venray
  • Telefoon: 088 209 3200
  • Website: www.flanderijn.nl