Als u kwijtschelding aanvraagt, of afgelopen jaar kwijtschelding heeft gekregen, toetsen wij meestal eerst of u direct kwijtschelding kunt krijgen. U hoeft dan dus nog geen gegevens op te sturen. Met gegevens van de Belastingdienst, het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de Basisregistratie Personen (BRP) beoordelen wij of u direct voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Zo werkt het

Direct kwijtschelding

Als u direct kwijtschelding krijgt, ziet u dit op het aanslagbiljet staan: 'Hiervoor is kwijtschelding verleend'. Het te betalen bedrag staat dan op € 0. Als het aanslagbiljet al aan u is verzonden, dan krijgt u een brief.

Niet direct kwijtschelding

Als u niet direct kwijtschelding krijgt, ontvangt u een brief. In deze brief staat waarom u niet direct kwijtschelding krijgt. Dit wil dus niet zeggen dat u niet in aanmerking zou kunnen komen voor kwijtschelding, maar er is meer informatie nodig om dit te kunnen beoordelen. U heeft de mogelijkheid om gegevens aan te leveren waarmee u kunt aantonen dat u toch recht heeft op kwijtschelding. In de brief staat wat u dan moet opsturen. Nadat wij deze gegevens hebben ontvangen, beoordeelt een medewerker uw verzoek om kwijtschelding.

Toelichting kwijtschelding

Meer informatie over de inhoudelijke behandeling en beoordeling van uw kwijtscheldingsverzoek vindt u informatie in onze Toelichting kwijtschelding. Deze kunt u hieronder downloaden.

Wetgeving

Regelgeving