Van de vergaderingen van het algemeen bestuur en de commissies van advies worden beeld- en geluidopnamen gemaakt. Ze worden live uitgezonden. Op deze manier zijn de vergaderingen meer toegankelijk en openbaar. De beeld- en geluidopnamen worden ook gebruikt als notulen. De gemaakte opnamen zijn achteraf te raadplegen op onze website en daarmee openbaar. Wij zijn wettelijk verplicht om de notulen van openbare vergaderingen te bewaren en daarom worden de opnamen bewaard in ons archief.

Wanneer u een vergadering bijwoont komt u mogelijk herkenbaar in beeld. Indien u dit niet wenselijk vindt kunt u ons vragen om een plek uit het zicht van de camera's. U kunt ons ook achteraf verzoeken om beelden van u te verwijderen dan wel onherkenbaar te maken. Dit kunt u doen door een schriftelijk bericht met uw verzoek te sturen naar HHNK, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard.

Meer informatie over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden op de pagina Privacybeleid en privacyverklaring.

Heeft deze informatie u geholpen?