Rondleiding gemaal Purmer Noord

Leerlingen van groep 6, 7, 8 en de brugklas van scholen uit de gemeenten Waterland, Purmerend en Edam/Volendam kunnen in april en mei een rondleiding boeken in het gemaal Purmer Noord. Wees er snel bij, want vol = vol!

Gastlessen

Wie kan er beter over water vertellen dan iemand die er dagelijks mee werkt? Waterexperts van het hoogheemraadschap vergroten het waterbewustzijn van de leerlingen in Noord-Holland met de thema’s ‘schoon en gezond water’ en 'klimaat'. Maak uw leerlingen enthousiast voor waterzaken en reserveer meteen een gratis gastles!

Digitaal lespakket Water

Samen met de Hogeschool iPabo Alkmaar hebben we een lesmodule ontwikkeld voor pabostudenten en basisschoolleerkrachten. In de module zit een kant-en-klare les waarin het werk van het hoogheemraadschap wordt uitgelegd. De les voldoet aan de kerndoelen en is bruikbaar als aanvulling of vervanging van een methodeles.

Energie uit afvalwater

Rioolwater zuiveren; wat komt daar allemaal bij kijken? Een deel van het afvalwater zuiveren we tot schoon oppervlaktewater. Maar wist u dat we met het restant van het afvalwater elektriciteit opwekken en biogas maken? In het PWN-bezoekerscentrum De Hoep in Castricum staat ons tentoonstellingseiland Energie uit afvalwater. Daar ontdekt u hoe we auto's laten rijden en huizen verwarmen met energie uit afvalwater!

Wateranimaties Alkmaar

Leren door beleven, dat kan met dit leuke educatieprogramma in Alkmaar. De leerlingen leren over water na een gastles van een deskundige van het hoogheemraadschap en verwerken deze stof tot een script voor een wateranimatie.

Sup it Up en Trashwalk voor schoon water

In deze educatieve module gaan de leerlingen buiten aan de slag met het thema Schoon & Gezond water. Ze leren over het werk van het hoogheemraadschap en zetten door kennis en handelingsperspectief te bieden de eerste stap naar een duurzamere waterwereld. 

De module start met een gastles over het werk van het waterschap de vervuiling water in meren en sloten door plastic en zwerfvuil in Nederland en elders in de wereld. Vervolgens gaan de leerlingen op het land of water op expeditie; sup it UP of trashwalk. Meer leren? Dan is De Buit nog een verdiepende optie! 

Waterdiertjeslessen Hortus Alkmaar

Leerlingen van groep 4 tot en met groep 7 zijn welkom bij De Hortus om te onderzoeken welke dieren er in en rond het water leven. In groepjes van ca. 5 kinderen voeren ze verschillende opdrachten uit. Ze scheppen met visnetjes vissen uit de vijver en bekijken met een zoekkaart welke ze hebben gevonden. Vervolgens kijken ze met de onderwaterkijker naar het leven in de sloot en meten ze de helderheid van het slootwater. Verder leren de kinderen welke planten bij het water groeien en waarom deze planten belangrijk zijn voor de waterdieren. 

Vanuit Hortus Alkmaar zijn er twee begeleiders aanwezig. Voor het begeleiden van de groepjes zijn voldoende volwassenen nodig vanuit de school of BSO. De waterdiertjesles duurt ongeveer 1 uur. Datum en tijd kunnen in overleg worden gepland. Deze les kan geboekt worden van mei tot en met oktober. 

Veldwerkles: Geheimen uit de sloot

Met schepnetten, aquariumbakken en zoekkaarten bij de sloot aan het werk is garantie voor een actieve en leerzame les. Samen met een educatief medewerker van de Helderse Vallei ontdekken leerlingen welke diertjes er zoal in de sloot leven en wat zij nodig hebben om hier te kunnen overleven. Hoe schoon of hoe vies het water is, speelt daarin een belangrijke rol. Je kunt zelfs door de aanwezigheid van sommige diertjes een uitspraak doen over de waterkwaliteit.  

Rondleidingen

In verband met de coronacrisis geven we tot nader order geen rondleidingen.

Altijd al willen weten hoe een gemaal of rioolwaterzuiveringsinstallatie werkt? Of wat een waterschap zoal doet? Dan kunt u zich met een groep aanmelden voor één van onze rondleidingen.

GPS-tocht: Droge Voeten Route

Hoe kunnen wij leven in een gebied dat onder de zeespiegel ligt? Hoe houden wij droge voeten terwijl het klimaat verandert? Met deze vragen wordt je uitgedaagd in de uitdagende Droge Voeten Route. Met behulp van een tablet speur je met GPS door het Natuurpark Blokweer.

Watertoppers

Deze module voor groep 4 tot en met groep 6 maakt onderdeel uit van het educatieprogramma Droge Voeten in Noord-Holland, waarin kinderen door ontdekken en doen leren over water. In het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen gaan de leerlingen de strijd aan met het water: ze bouwen dijken, slepen met zandzakken en draaien aan een vijzel. Ze worden opgeleid tot echte Watertoppers!

Evacuatie!

De dijk breekt door! Het water spoelt door de straten en het zal niet lang meer duren of ook jouw huis wordt omringd door het water. Om droge voeten te houden, moet je naar boven vluchten, naar de zolder, of misschien zelfs naar het dak! Wat neem je mee en wat laat je achter? Deze module voor groep 7 en 8 basisonderwijs en klas 1 van het voortgezet onderwijs vindt plaats in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen en maakt onderdeel uit van het educatieprogramma Droge Voeten in Noord-Holland, waarin kinderen door ontdekken en doen leren over water.

Heeft deze informatie u geholpen?