Wat gaat er gebeuren?

Vanaf de tweede helft januari 2024 start aannemer Heuvelman Ibis uit Delfzijl met het baggeren van knelpunten in de vaargeul Amstelmeer. De werkzaamheden vinden plaats in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Waar vind het project plaats?

De werkzaamheden vinden plaats in het Amstelmeer in de kop van Noord Holland in de gemeente Hollands Kroon. De knelpunten in de vaargeul bevinden zich nabij het Balgzandkanaal en voor de ingang van de Haukeshaven.

Totaal wordt er ca. 120.000 m3 zandig baggerslib verwijderd uit de twee knelpunten; ca. 45.000 m3 nabij het Balgzandkanaal en ca. 75.000 m3 nabij Haukeshaven. Het baggerslib wordt grotendeel geborgen in eiland De Verzakking; een klein deel wordt geborgen in het Moeraseiland, dat tegenover De Verzakking ligt. Na afloop van de baggerwerkzaamheden gaat natuurvereniging Landschap Noord Holland De Verzakking zodanig inrichten dat er foerageer en broedgebieden worden ontwikkeld voor de Wadvogels.

Het baggeren gebeurt in twee fases. De eerste fase dient voor 1 mei 2024 te zijn afgerond. Hierbij wordt de eerste 100.000 m3 baggerslib in de Verzakking geborgen. Na de bouwvak start de tweede fase van het baggerwerk. Het resterende deel wordt geborgen in Moeraseiland. De baggerwerkzaamheden dienen medio november 2024 te zijn afgerond.

De baggerspecie wordt met behulp van een baggerzuiger, via een persleiding, getransporteerd en geborgen in de eilanden De Verzakking en Moeraseiland. Het grootste deel van de persleiding wordt afgezonken zodat er voor de recreatievaart zo min mogelijk overlast ontstaat.

Afbeelding van het type zuiger dat de werkzaamheden gaat uitvoeren

Voor het transporteren van het baggerslib vanaf de locatie Haukeshaven zal een drijvend pompstation worden gebruikt dat halverwege het traject ligt en als doel heeft het baggerslib door te pompen naar de bergingslocaties.

Medio november 2024 zijn de baggerwerkzaamheden afgerond. Natuurvereniging Landschap Noord Holland zal in de tussentijd starten met het inrichten van De Verzakking waarmee de wadvogels extra ruimte krijgen voor foerageer- en broedmogelijkheden.    

Tijdens de werkzaamheden bestaat de kans dat er bij de baggerzuiger en de persleiding tijdelijk overlast ontstaat voor het vaarverkeer. Wij vragen hiervoor uw begrip. Wanneer het voor aanwonenden van belang is wordt door de aannemer een kennisgeving van de werkzaamheden rondgestuurd.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De werkzaamheden starten vanaf januari 2024 en zijn medio november 2024 afgerond.

Met wie werken we samen?

Het dagelijks toezicht op de werkzaamheden wordt verzorgd door de heer Jan van Paridon van Tijhuis Ingenieurs.

Contactgegevens voor meer informatie?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer N. Roskam van het hoogheemraadschap via ons  contactformulier of via het algemene nummer 072-582 8282.