Wat gaat er gebeuren?

Vanaf september 2023 start aannemer J.P. Schilder uit Ursem met de voorbereiding voor het baggeren van knelpunten in de meren Krommenie in het landelijk gebied op de grens tussen gemeente Zaanstad (Krommenie) en Uitgeest. De werkzaamheden vinden plaats in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Waar vind het project plaats?

Er zijn een aantal knelpunten in de meren Krommenie. De meren liggen zowel in het landelijk gebied van gemeente Zaanstad als gemeente Uitgeest en bevinden zich tussen het Alkmaardermeer aan de noordkant en de provinciale weg N8 aan de zuidkant. De meren (Crommenije Noord, Crommenije Zuid, Noorderham en Zuiderham) zijn met elkaar verbonden door waterlopen. Hier bevinden zich ook grotendeels de baggerknelpunten. Uit peilingen bleek een aantal gedeelten niet te voldoen aan de vereiste leggerhoogte. Op de tekening, die u onderaan de pagina kunt downloaden, staan de locaties die we gaan baggeren. 

In totaal gaan we ca. 26.000 m3 baggerslib verwijderen uit de 4 meren. De bestemming van het baggerslib is in 4 deelstromen verdeeld:

  • ca. 920 m3 baggerslib voeren we vanwege de kwaliteit af naar een gecontroleerd depot van Baggerzorg.
  • ca. 2.000 m3 baggerslib voeren we af naar onze lokale depots in de omgeving
  • ca. 15.500 m3 baggerslib borgen we in een weilanddepot op een perceel dat gelegen is naast de meren.
  • ca. 7.700 m3 baggerslib borgen we achter een 3-tal natuurvriendelijke oevers (NVO) die we in de meren aanleggen. De NVO's bestaan uit palenrijen die door gordingen met elkaar zijn gekoppeld. We leggen ze aan om de afslag van oevers die in het verleden hebben plaats gevonden, te herstellen.   

Een baggerzuiger transporteert de baggerspecie via een persleiding naar het weilanddepot of achter de natuurvriendelijke oevers. Het grootste deel van de persleiding laten we afzinken zodat er voor de recreatievaart zo min mogelijk overlast ontstaat. Het baggerslib dat naar de depots gaat, graven we af met een kraan op ponton en voeren we vervolgens af met vrachtauto's. 

Voor maart 2024 zijn de baggerwerkzaamheden afgerond. Als het vullen van het weilanddepot met baggerslib is afgerond, ontwateren we het depot en dan rijpt het slib tot bruikbare grond. Vervolgens vindt afvlakking van de kades plaats en herstellen we de situatie in oude staat door het inzaaien van de percelen met graszaad. 

Tijdens de werkzaamheden bestaat de kans dat er bij de baggerwerkzaamheden tijdelijk overlast ontstaat voor het vaarverkeer. Wij vragen hiervoor uw begrip. Wanneer het voor aanwonenden van belang is, sturen we een kennisgeving van de werkzaamheden rond.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De werkzaamheden starten vanaf september 2023 en zijn voor maart 2024 afgerond. Het ontmantelen van het weilanddepot duurt naar verwachting tot eind 2025. 

Met wie werken we samen?

We werken samen met aannemer J.P. Schilder uit Ursem. Het dagelijks toezicht op de werkzaamheden verzorgt de heer B. Slagter van het hoogheemraadschap. 

Contactgegevens voor meer informatie?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer N. Roskam van het hoogheemraadschap via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.