Wat gaat er gebeuren?

Medio september 2023 is aannemer Baggerbedrijf West Friesland gestart met het baggeren van knelpunten in meerdere woonkernen binnen de gemeente Hollands Kroon. De werkzaamheden vinden plaats in opdracht van het hoogheemraadschap.

Waar vind het project plaats?

De werkzaamheden vinden plaats in de gemeentekernen Den Oever, Hippolytushoef, Anna Paulowna, Wieringerwaard, Wieringerwerf, Middenmeer, Kolhorn, Barsingerhorn, Haringhuizen, Zijdewind, 't Veld, Nieuwe Niedorp, Winkel, Lutjewinkel en Oude Niedorp.

Totaal wordt er ca. 18.600 m3 baggerslib verwijderd uit de waterlopen. De  baggerspecie wordt afgevoerd naar baggerdepots in beheer bij het hoogheemraadschap. Het grootste gedeelte wordt afgevoerd naar baggerdepot Middenmeer.

De baggerspecie wordt met behulp van een duwboot geschoven naar een overslagplaats waar de baggerspecie verladen wordt in vrachtwagens. Daar waar de baggerspecie op aangrenzend perceel geplaatst kan worden wordt hier gebruik van gemaakt. Hiervoor worden door de aannemer maatwerk afspraken gemaakt.

Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn de baggerwerkzaamheden voor maart 2024  afgerond.    

Tijdens de werkzaamheden bestaat de kans dat er bij de baggerwerkzaamheden tijdelijk overlast ontstaat voor het buurtverkeer. Wij vragen hiervoor uw begrip. Wanneer het voor aanwonenden van belang is wordt door de aannemer een kennisgeving van de werkzaamheden rondgestuurd.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De werkzaamheden zijn in september 2023 gestart en zijn voor maart 2024 afgerond.

Met wie werken we samen?

Het baggerwerk wordt uitgevoerd door Baggerbedrijf West Friesland. Het dagelijks toezicht op de werkzaamheden wordt verzorgd door de heer T. Groeneveld (RPS) en de heer M. Elings van het hoogheemraadschap.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer M. Koopman van het hoogheemraadschap op nummer 072 582 8282 of info@hhnk.nl.