In de Wet open overheid (Woo) is vastgelegd dat informatie van de overheid normaal gezien openbaar is. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De Woo is bedoeld om overheden te stimuleren om zoveel mogelijk open te zijn. Door de Woo zijn overheden verplicht om bepaalde informatie uit zichzelf openbaar te maken. Daarnaast kan iedereen een verzoek doen tot het openbaar maken van informatie. Dit heet een Woo-verzoek.

Woo-verzoek

Bent u op zoek naar informatie van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)? Vindt u deze informatie niet terug op de website of in andere media van HHNK? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen. Dit kan digitaal of per post.

Een Woo-verzoek digitaal doen

U kunt een Woo-verzoek digitaal doen door dit formulier in te vullen. Geef alstublieft zo duidelijk mogelijk aan welke informatie u wenst te ontvangen. Geef ook uw contactgegevens door.

Een Woo-verzoek per post doen

U kunt een Woo-verzoek schriftelijk doen. De brief kunt u sturen naar:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
t.a.v. Woo-contactpersoon
Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard
Onder vermelding van ‘Woo-verzoek'.

Geef alstublieft zo duidelijk mogelijk aan welke informatie u wenst te ontvangen. Geef ook uw contactgegevens door.

Heeft u hulp nodig bij het doen van uw Woo-verzoek?

Als u hulp nodig heeft bij het indienen van uw verzoek, kunt u contact opnemen met onze Woo-contactpersoon. Dit kan door een mailbericht te sturen naar Woo@hhnk.nl. De Woo-contactpersoon is er speciaal om u te helpen bij het vinden van informatie van HHNK.

Hoe ontvang ik de informatie?

Wij kunnen u de gevraagde informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld:

  • door u een kopie van het opgevraagde document (of een samenvatting daarvan) te geven;
  • door de gevraagde informatie digitaal op te sturen;
  • door u uit te nodigen documenten te komen bekijken.

Wanneer kan ik antwoord verwachten?

HHNK beslist binnen vier weken over het Woo-verzoek. Deze periode kan met twee weken worden verlengd. In dat geval wordt u hier op tijd over geïnformeerd.

Voldoen aan uw Woo-verzoek

Wij zullen in de meeste gevallen voldoen aan uw Woo-verzoek. Het kan wel zijn dat bepaalde informatie alleen gedeeltelijk of helemaal niet openbaar kan worden gemaakt. Bijvoorbeeld als er sprake is van concurrentiegevoelige of persoonlijke gegevens.

Heeft u een andere vraag?

Heeft u een andere vraag, bijvoorbeeld over een vergunning of over de waterschapsbelasting, of u wilt iets melden, een klacht indienen of bezwaar maken, dan verwijzen wij u graag naar de pagina Meldingen.

Eerdere informatieverzoeken

Hieronder vind u informatie die openbaar is gemaakt na eerdere verzoeken.