Informatie van de overheid is in principe openbaar. Dit is vastgelegd in de Wet open overheid(externe link) (Woo). De Woo is bedoeld om de overheid te stimuleren om zoveel mogelijk open te zijn. Door de Woo zijn overheden verplicht om bepaalde informatie uit zichzelf openbaar te maken. Daarnaast kan iedereen een verzoek doen tot het openbaar maken van informatie. Dit heet een Woo-verzoek.

Openbaar gemaakte informatie

Het hoogheemraadschap maakt veel informatie uit zichzelf openbaar. U kunt deze informatie vinden op deze website of andere media van HHNK.

De informatie die wij op grond van de Woo actief openbaar maken vindt u op de website Open HHNK.

Woo-verzoek

Vindt u de informatie die u zoekt niet terug op onze website of in andere media van HHNK? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen. Dit kan digitaal of per post..

Een Woo-verzoek digitaal doen

U kunt een Woo-verzoek digitaal indienen door dit formulier in te vullen:

Informatieverzoek (Wet Open Overheid) 

Geef duidelijk aan wat het onderwerp is waarover u informatie wilt ontvangen, welke documenten u wilt inzien en over welke periode. Vergeet niet om uw contactgegevens te vermelden zodat wij contact met u kunnen opnemen over de afhandeling.

Een Woo-verzoek via de post doen

U kunt een Woo-verzoek ook  schriftelijk doen. Het verzoek kunt u sturen naar:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
t.a.v. Woo-contactpersoon
Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard
Onder vermelding van ‘Woo-verzoek'.

Heeft u hulp nodig?

Als u hulp nodig heeft bij het indienen van uw verzoek, kunt u contact opnemen met onze Woo-contactpersoon. U kunt deze contactpersoon bereiken door gebruik te maken van ons telefoonnummer 072-5828282. De Woo-contactpersoon is er speciaal om u te helpen bij het vinden van informatie van HHNK.

Hoe ontvang ik de informatie?

We sturen de documenten bij voorkeur digitaal. Dat is gratis. Als u de documenten op papier wilt ontvangen, is dat ook mogelijk. Voor het maken van kopieën van documenten kunnen we een vergoeding vragen.  

Wanneer kan ik antwoord verwachten?

We beslissen binnen vier weken over het verzoek. Deze termijn kan met twee weken worden verlengd. In dat geval wordt u hier tijdig over geïnformeerd.

Besluit op uw verzoek

Wij zullen in de meeste gevallen voldoen aan uw Woo-verzoek. De informatie wordt dan openbaar gemaakt. Het kan wel zijn dat bepaalde informatie niet openbaar mag worden gemaakt. Bijvoorbeeld vanwege de privacy van personen. Of omdat er concurrentiegevoelige gegevens van bedrijven in staan. Niet openbaar maken kan ook te maken hebben met de belangen van andere mensen of bedrijven. Zij krijgen de mogelijkheid om aan te geven waarom zij het niet eens zijn met de openbaarmaking van bepaalde informatie. Deze reactie wordt meegenomen in het besluit op uw verzoek. Vanwege deze procedure kan het soms langer duren voordat een besluit wordt genomen over uw Woo-verzoek. 

In het Woo-besluit wordt uitgelegd welke informatie wel en niet openbaar is gemaakt. Ook wordt uitgelegd waarom bepaalde informatie niet openbaar wordt gemaakt.

Openbaar maken van uw verzoek

Nadat een besluit is genomen op uw Woo-verzoek, maken we het besluit en alle informatie openbaar op onze website. 

Informatie die openbaar is gemaakt na eerdere Woo-verzoeken vindt u op onze website Open HHNK onder de categorie Woo-verzoeken.

Heeft u een andere vraag?

Heeft u een andere vraag, bijvoorbeeld over een vergunning of over de waterschapsbelasting, of u wilt iets melden, een klacht indienen of bezwaar maken, dan verwijzen wij u graag naar de pagina Meldingen.