• Dijkversterking Schellingwoude

    Een deel van de Schellingwouder- en Durgerdammerdijk voldoet niet meer aan de norm en moet daarom versterkt worden.

  • Durgerdam

    HHNK, de gemeente en de provincie hebben de handen ineen geslagen om tot integrale oplossingen te komen voor de waterveiligheid en openbare ruimte.

  • Versterking Markermeerdijken

    We versterken ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam.