• Verbetering boezemkade Wilmkebreekpolder

  Een deel van de boezemkade rond de Wilmkebreekpolder is afgekeurd en moet worden verbeterd.

 • Dijkversterking Schellingwoude

  Een deel van de Schellingwouder- en Durgerdammerdijk voldoet niet meer aan de norm en moet daarom versterkt worden.

 • Durgerdam

  HHNK, de gemeente en de provincie hebben de handen ineen geslagen om tot integrale oplossingen te komen voor de waterveiligheid en openbare ruimte.

 • Versterking Markermeerdijken

  We versterken ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam.

  Markermeerdijk Etersheimerbraak