Voorgenomen te verhuren percelen

Het hoogheemraadschap wil onderstaande onroerende zaken verhuren. Wij zijn van mening dat hiervoor slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Adres (nabij)Kad. gem. SectieNummerOpp. m²Cat.Datum publ.
Westzanerdijk 432, 1507 AS ZaandamZaandamK12370 en 10572, beide gedeeltelijkca. 503a24-6-2024
Overtoom 20, 1551 PA WestzaanWestzaanD2662ca. 103a24-6-2024

Bent u het hier niet mee eens? Maak dit dan uiterlijk 20 kalenderdagen na de publicatiedatum (rechterkolom) gemotiveerd kenbaar. Gebruik dit formulier en stuur het op, ter attentie van Grondzaken – team pacht/huur. Vermeld in het formulier de kadastrale gemeente, de sectie en het nummer.

Reageer tijdig en motiveer uw aanspraak voldoende. Anders vervalt uw recht hiertegen op te komen en/of daarop enige vordering of aanspraak te kunnen baseren.

Zoekt u voorgenomen grondtransactie waarvan de termijn is verlopen? Bekijk dan het webarchief.