Het hoogheemraadschap wil onderstaande onroerende zaken verkopen of hier een zakelijk recht ten behoeve van derden op vestigen. Wij zijn van mening dat hiervoor slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Adres (nabij)Kad. gem. SectieNr.Opp. m²Cat.Datum publicatie
Knokkel 93, 1619 AW AndijkAndijkL949 en 586 (beide gedeeltelijk)341a24-10-2022
Oostzanerdijk 1, 1035 RA AmsterdamAmsterdamAP4087271a24-10-2022
Oostzanerdijk1, 1035 RA AmsterdamAmsterdamAH61401421a24-10-2022
Noorderhoofdstraat 13A, 1561 AS KrommenieKrommenieB1011371a24-10-2022
Westfriesedijk 10, 1719 NK AartswoudAartswoudW en O863 62 en 1.8711a14-11-2022
Strandweg 4, 1755 LA Petten(externe link)PettenA362 ged.2.731-22-11-2022 (voor deze voorgenomen verkoop geldt een reactie-termijn van 35 dagen)

Bent u het hier niet mee eens? Maak dit dan uiterlijk 20 kalenderdagen na de publicatiedatum (rechterkolom) gemotiveerd kenbaar. Gebruik dit formulier en stuur het op, ter attentie van Grondzaken – team Verkopen. Vermeld in het formulier de kadastrale gemeente, de sectie en het nummer.

Reageer tijdig en motiveer uw aanspraak voldoende. Anders vervalt uw recht hiertegen op te komen en/of daarop enige vordering of aanspraak te kunnen baseren.