Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een integrale visie op duurzame bedrijfsvoering. Als je als overheid maatschappelijk verantwoord bezig bent, wordt er bij iedere beslissing een afweging gemaakt tussen de maatschappelijke en economische effecten daarvan. MVO binnen HHNK is dé manier waarop we ons werk willen doen.

Het belangrijkste document op dit moment is de Visie Maatschappelijk Verantwoorde Overheid. Hierin staat precies wat HHNK met MVO doet en waarom dit belangrijk is. 

Samen met onze inwoners, bedrijven en organisaties gaan we voor duurzame meerwaarde in ons werkgebied. Maatschappij (people), milieu (planet) en economie (profit) zijn de vertrekpunten voor samenwerking met onze omgeving. We werken met publieke middelen en soms tegenstrijdige belangen, en komen ook voor dilemma's en soms ingewikkelde keuzes te staan. Een betrouwbare overheid durft keuzes te maken en legt deze uit. HHNK wil duidelijk zijn over wat wel en niet mogelijk is. Openheid en transparantie staan voorop, we lichten koers en keuzes toe en leggen verantwoording af. In de Visie Maatschappelijk Verantwoorde Overheid staan onze ambities en doelstellingen voor de komende jaren. Participatie en dialoog zijn daarbij van groot belang.