Vorig jaar regende het twee dagen lang (18 en 19 juni) extreem hard. Beide kanten van de kade ten noordoosten van het Maalwater bleken niet sterk genoeg om die hoeveelheid water tegen te houden. Met tijdelijke maatregelen is verdere overlast voorkomen. In de afgelopen maanden is de dijk verbeterd door de kruin op te hogen en de kade aan weerszijden aan te vullen met grond.

Welke werkzaamheden zijn uitgevoerd?  

Beide kanten van de kade (west- en oostkant) langs het Maalwater zijn over een lengte van twee kilometer verhoogd met 20-40 centimeter grond. Er zijn palenrijen geplaatst en er is klei aangebracht om lekkages en mollengangen tegen te gaan.

Het geheel is vervolgens netjes afgewerkt en ingezaaid. Helaas is het ingezaaide gras door de droogte niet goed aangeslagen. Daarom zaaien we opnieuw in en blijft de kade nog tot 1 juli afgesloten zodat de bekleding van de dijk kan wortelen. 

Waar vindt het project plaats? 

De dijk bevindt zich ten noordoosten van het Maalwater te Heiloo.

Foto van kaartje  met daarop de locatie van de verbetering boezemkade Egmond-Heiloo
Locatie van project verbetering boezemkade Egmond - Heiloo
Foto van overstapje naar weilandpad bij Baafjespolder

Wat betekent dit voor u? 

Het wandelpad van Natuurmonumenten en het wandelnetwerk zijn afgesloten. Dit betreft de rode route door de Baafjespolder van het Maalwater naar het Overbos en andersom. De afsluiting is met borden gemarkeerd.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De uitvoering vindt plaats tussen 7 februari en 1 juni 2022.

Met wie werken we samen?

De aannemer voor dit project is de Haarsma Groep uit Friesland.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Chrétienne Nielen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Heeft deze informatie u geholpen?