Een aantal dijken in de polder tussen Egmond en Heiloo zijn niet veilig genoeg meer. Voor nu is het niet onveilig. Maar om te zorgen dat iedereen hier in de toekomst veilig kan blijven wonen, werken en recreëren moeten deze verbeterd worden.

Wat gaat er gebeuren?

In 2022 zijn de dijken bij Het Maalwater en langs de Egmonderbinnenvaart opgehoogd en verbeterd. Voor de rest van het gebied zijn we nu aan het verkennen welke delen het meest belangrijk zijn om aangepakt te worden. Ook hebben we contact met de gemeente en doen we extra onderzoeken om te bepalen waar en hoe de dijken precies aangepakt moeten worden. Het gaat om onderstaand gebied.

Meer weten?

Via brieven, persoonlijke gesprekken en deze webpagina houden wij u regelmatig op de hoogte van de dijkverbetering. Als de werkzaamheden uw perceel raken nemen wij nog contact op om langs te komen.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Wineke Straatsma (omgevingsmanager) via het contactformulier of via telefoonnummer 072 582 82 82.