Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens en kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan.

Wat zijn uw rechten?

Recht op inzage

U heeft het recht op inzage om na te gaan of en zo ja, welke persoonsgegevens van u worden verwerkt.

Recht op rectificatie en aanvulling

Mocht blijken dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, dan kunt u gebruik maken van uw recht op rectificatie en aanvulling om de gegevens aan te passen.

Recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming

Als er via geautomatiseerde processen een besluit over u wordt genomen dan heeft u het recht op een menselijke blik bij deze besluitvorming. Geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde besluitvorming vindt plaats bij geautomatiseerde kwijtschelding waterschapsbelasting.

Recht op beperking

Indien u in bepaalde situaties wilt dat uw persoonsgegevens tijdelijk niet meer verwerkt worden kunt u uw recht op beperking aanwenden. Dit kan bijvoorbeeld als u denkt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn of onrechtmatig worden verwerkt.

Recht op verzet

Indien u helemaal niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan kunt u gebruik maken van uw recht van verzet (recht van bezwaar). Is er een gerechtvaardigde reden om uw gegevens wel te verwerken, dan kunt u zich niet verzetten tegen de verwerking.

Recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit)

Met het recht op dataportabiliteit kunt u in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens overdragen.

Recht op verwijdering

In sommige gevallen kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen, bijvoorbeeld als u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking en u de toestemming weer intrekt. In de wet staan omstandigheden wanneer dit recht niet geldt en uw gegevens niet verwijderd worden. Bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens verwerkt worden voor het uitoefenen van een taak van algemeen belang.

Voorwaarden

De rechten gelden alleen voor uw eigen gegevens. Wij moeten daarom uw identiteit kunnen vaststellen. De veiligste manier om dit te doen is door in te loggen met uw Digid. 

Zorgt u er voor dat u een kopie van uw identiteitsbewijs meestuurt als bijlage bij een schriftelijk verzoek. Op die manier weten wij zeker dat het verzoek van u afkomstig is. In verband met uw privacy is het belangrijk dat u uw foto en BSN-nummer afschermt én de kopie via een veilige weg (bijvoorbeeld aangetekend) ter beschikking stelt. Een andere mogelijkheid is dat u uw identiteitsbewijs komt laten zien. Wij maken dan geen kopie.

Zo werkt het

Met (een van) de volgende formulieren logt u in via DigiD en kunt u van uw rechten gebruik maken.

DigiD linkRechten van betrokkenen - Belastingen

DigiD linkRechten van betrokkenen - Vergunningen

DigiD linkRechten van betrokkenen - Schouw

DigiD linkRechten van betrokkenen - Overig

Indien u niet via DigiD kunt of wilt inloggen, kunt u uw verzoek schriftelijk indienen door een brief te sturen naar:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard

Uw brief of e-mail bevat in ieder geval:

  • uw naam, adresgegevens en telefoonnummer;
  • datum;
  • omschrijving van het recht waar u een beroep op doet;
  • kopie identiteitsbewijs.

Hoe lang duurt de afhandeling?

Wij nemen uw verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling. Binnen uiterlijk vier weken nadat wij uw verzoek hebben ontvangen kunt u bericht van ons verwachten.

Wetgeving

Heeft deze informatie u geholpen?