Zo werkt het

Tijdens de behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek zetten wij de invordering stop.

Let op! De betalingsregeling via automatische incasso loopt wel door. Als u (gedeeltelijke) kwijtschelding krijgt, dan betalen wij het bedrag waarvoor u kwijtschelding krijgt, terug.