Het hoogheemraadschap heft waterschapsbelasting. Hoeveel belasting u moet betalen, verschilt per huishouden. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u huurder bent of huiseigenaar.

Tarieven 2023

HeffingTarief

Zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing woonruimte en bedrijfsruimte

€ 62,12 per vervuilingseenheid (ve)
€ 62,12 voor een eenpersoonshuishouden (1 ve)
€ 186,36 voor een meerpersoonshuishouden (3 ve)

Watersysteemheffing gebruikers

€ 112,85 per huishouden

Wegenheffing gebruikers

€ 37,38 per huishouden

Watersysteemheffing gebouwd eigenaren

0,03338% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom

Watersysteemheffing gebouwd eigenaren - buitendijks (25%)

0,00835% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom

Wegenheffing gebouwd eigenaren

0,00791% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom

Watersysteemheffing ongebouwd eigenaren

€ 120,89 per hectare

Watersysteemheffing ongebouwd eigenaren - verharde openbare wegen (387%)

€ 467,84 per hectare

Watersysteemheffing ongebouwd eigenaren - buitendijks (25%)

€ 30,22 per hectare

Watersysteemheffing ongebouwd eigenaren - buitendijks verharde openbare wegen (312%)

€ 377,18 per hectare

Wegenheffing ongebouwd eigenaren

€ 39,90 per hectare

Watersysteemheffing ongebouwd natuur eigenaren

€ 5,62 per hectare

Wegenheffing ongebouwd natuur eigenaren

€ 1,75 per hectare

1 ve = 1 vervuilingseenheid, 1 persoonshuishouden
3 ve = 3 vervuilingseenheden, 2 of meerpersoonshuishoudens

Tarieven voorgaande jaren

Zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing woonruimte en bedrijfsruimte

Jaar

Kosten

2022€ 57,68 per vervuilingseenheid (ve)
€ 57,68 voor een eenpersoonshuishouden (1 ve)
€ 173,04 voor een meerpersoonshuishouden (3 ve)

2021

€ 55,83 per vervuilingseenheid (ve)
€ 55,83 voor een eenpersoonshuishouden (1 ve)
€ 167,49 voor een meerpersoonshuishouden (3 ve)

2020

€ 55,23 per vervuilingseenheid (ve)
€ 55,23 voor een eenpersoonshuishouden (1 ve)
€ 165,69 voor een meerpersoonshuishouden (3 ve)

Watersysteemheffing / wegenheffing gebruikers

Jaar

Watersysteemheffing

Wegenheffing

2022€ 108,16 per huishouden€ 39,58 per huishouden

2021

€ 106,42 per huishouden

€ 39,81 per huishouden

2020

€ 106,45 per huishouden

€ 39,09 per huishouden

Watersysteemheffing / wegenheffing gebouwd eigenaren

Jaar

Watersysteemheffing

Wegenheffing

20220,03830% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom0,01009% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom

2021

0,03987% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom

0,01103% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom

2020

0,04123% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom

0,01146% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom

Watersysteemheffing gebouwd eigenaren - buitendijks

Jaar

Watersysteemheffing

20220,00958% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom (25%)

2021

0,00997% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom (25%)

2020

0,01031% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom (25%)

Watersysteemheffing / wegenheffing ongebouwd eigenaren

Jaar

Watersysteemheffing

Wegenheffing

2022€ 115,83 per hectare€ 30,83 per hectare

2021

€ 112,18 per hectare

€ 37,05 per hectare

2020

€ 109,88 per hectare 

€ 32,51 per hectare

Watersysteemheffing ongebouwd eigenaren - verharde openbare wegen

Jaar

Watersysteemheffing

2022€ 448,26 per hectare (387%)

2021

€ 434,14 per hectare (387%)

2020

€ 425,24 per hectare (387%) 

Watersysteemheffing ongebouwd eigenaren - buitendijks

Jaar

Watersysteemheffing

2022€ 28,96 per hectare (25%)

2021

€ 28,08 per hectare (25%)

2020

€ 27,47 per hectare (25%) 

Watersysteemheffing ongebouwd eigenaren - buitendijks verharde openbare wegen

Jaar

Watersysteemheffing

2022€ 361,39 per hectare (312%)

2021

€ 350,00 per hectare (312%)

2020

€ 342,83 per hectare (312%) 

Watersysteemheffing / wegenheffing ongebouwd natuur eigenaren

Jaar

Watersysteemheffing

Wegenheffing

2022€ 5,31 per hectare€ 2,37 per hectare

2021

€ 5,15 per hectare

€ 2,52 per hectare

2020

€ 5,02 per hectare

€ 2,10 per hectare