Het hoogheemraadschap heft waterschapsbelasting. Hoeveel belasting u moet betalen, verschilt per huishouden. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u huurder bent of huiseigenaar.

Tarieven 2022

HeffingTarief

Zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing woonruimte en bedrijfsruimte

€ 57,68 per vervuilingseenheid (ve)
€ 57,68 voor een eenpersoonshuishouden (1 ve)
€ 173,04 voor een meerpersoonshuishouden (3 ve)

Watersysteemheffing gebruikers

€ 108,16 per huishouden

Wegenheffing gebruikers

€ 39,58 per huishouden

Watersysteemheffing gebouwd eigenaren

0,03830% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom

Watersysteemheffing gebouwd eigenaren - buitendijks (25%)

0,00958% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom

Wegenheffing gebouwd eigenaren

0,01009% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom

Watersysteemheffing ongebouwd eigenaren

€ 115,83 per hectare

Watersysteemheffing ongebouwd eigenaren - verharde openbare wegen (387%)

€ 448,26 per hectare

Watersysteemheffing ongebouwd eigenaren - buitendijks (25%)

€ 28,96 per hectare

Watersysteemheffing ongebouwd eigenaren - buitendijks verharde openbare wegen (312%)

€ 361,39 per hectare

Wegenheffing ongebouwd eigenaren

€ 30,83 per hectare

Watersysteemheffing ongebouwd natuur eigenaren

€ 5,31 per hectare

Wegenheffing ongebouwd natuur eigenaren

€ 2,37 per hectare

1 ve = 1 vervuilingseenheid, 1 persoonshuishouden
3 ve = 3 vervuilingseenheden, 2 of meerpersoonshuishoudens

Tarieven voorgaande jaren

Zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing woonruimte en bedrijfsruimte

Jaar

Kosten

2021

€ 55,83 per vervuilingseenheid (ve)
€ 55,83 voor een eenpersoonshuishouden (1 ve)
€ 167,49 voor een meerpersoonshuishouden (3 ve)

2020

€ 55,23 per vervuilingseenheid (ve)
€ 55,23 voor een eenpersoonshuishouden (1 ve)
€ 165,69 voor een meerpersoonshuishouden (3 ve)

2019

€ 54,31 per vervuilingseenheid (ve)
€ 54,31 voor een eenpersoonshuishouden (1 ve)
€ 162,93 voor een meerpersoonshuishouden (3 ve)

Watersysteemheffing / wegenheffing gebruikers

Jaar

Watersysteemheffing

Wegenheffing

2021

€ 106,42 per huishouden

€ 39,81 per huishouden

2020

€ 106,45 per huishouden

€ 39,09 per huishouden

2019

€ 103,58 per huishouden

€ 38,47 per huishouden

Watersysteemheffing / wegenheffing gebouwd eigenaren

Jaar

Watersysteemheffing

Wegenheffing

2021

0,03987% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom

0,01103% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom

2020

0,04123% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom

0,01146% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom

2019

0,04480% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom

0,01204% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom

Watersysteemheffing gebouwd eigenaren - buitendijks

Jaar

Watersysteemheffing

2021

0,00997% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom (25%)

2020

0,01031% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom (25%)

2019

0,01120% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom (25%)

Watersysteemheffing / wegenheffing ongebouwd eigenaren

Jaar

Watersysteemheffing

Wegenheffing

2021

€ 112,18 per hectare

€ 37,05 per hectare

2020

€ 109,88 per hectare 

€ 32,51 per hectare

2019

€ 112,70 per hectare

€ 31,82 per hectare

Watersysteemheffing ongebouwd eigenaren - verharde openbare wegen

Jaar

Watersysteemheffing

2021

€ 434,14 per hectare (387%)

2020

€ 425,24 per hectare (387%) 

2019

€ 338,10 per hectare (300%)

Watersysteemheffing ongebouwd eigenaren - buitendijks

Jaar

Watersysteemheffing

2021

€ 28,08 per hectare (25%)

2020

€ 27,47 per hectare (25%) 

2019

€ 28,18 per hectare (25%)

Watersysteemheffing ongebouwd eigenaren - buitendijks verharde openbare wegen

Jaar

Watersysteemheffing

2021

€ 350,00 per hectare (312%)

2020

€ 342,83 per hectare (312%) 

2019

€ 253,58 per hectare (225%)

Watersysteemheffing / wegenheffing ongebouwd natuur eigenaren

Jaar

Watersysteemheffing

Wegenheffing

2021

€ 5,15 per hectare

€ 2,52 per hectare

2020

€ 5,02 per hectare

€ 2,10 per hectare

2019

€ 4,86 per hectare

€ 2,09 per hectare