Rekenkamer (vanaf 2024)

Op 20 september 2023 heeft het algemeen bestuur besloten een onafhankelijke rekenkamer in te stellen met drie leden en een voorzitter. De rekenkamer is per 1 maart 2024 van start gegaan en bestaat uit: 

  • H.C.P. (Leny) van Duivenvoorde, voorzitter
  • J.M. (Jan) Bots, lid
  • M.D. (Maarten) Bok, lid
  • A.C. (Arja) Kapitein, lid

De leden zijn benoemd voor een periode van zes jaar. 

Het voornemen van de rekenkamer is om 1 à 2 onderzoeken per jaar te gaan doen. 

De rekenkamer heeft een onderzoeksprotocol vastgesteld waarin is opgenomen hoe onderzoeksonderwerpen worden gevonden en wat het proces is voor het doen van onderzoeken. De rekenkamer heeft ook het reglement voor de wijze waarop zij vergadert vastgesteld, dit is het Reglement van orde. 

Voor meer informatie over de rekenkamer kunt u contact opnemen met Liesbeth ten Heezik via het contactformulier of via telefoonnummer 072 582 8282.

Rekenkamercommissie (2009-2023)

Van 2009 t/m 2023 beschikte HHNK over een rekenkamercommissie met daarin vijf leden van het algemeen bestuur en een externe voorzitter. De commissie had een onafhankelijke positie binnen HHNK en bepaalde zelf welke onderwerpen zij onderzocht en hoe het onderzoek werd ingericht. 

Afgeronde onderzoeken rekenkamercommissie (2009-2023)

Heeft deze informatie u geholpen?