Prins Hendrikzanddijk - Texel

Ons klimaat verandert, de zeespiegel stijgt, het regent vaker, de bodem daalt en we krijgen vaker te maken met hoogwater. Als we niets doen, loopt Texel, dat grotendeels onder de zeespiegel ligt, onder water. De Waddenzeedijk beschermd Texel tegen hoogwater uit de Waddenzee. Daarom is er op Texel van 2017 tot en met 2019 in totaal 18 kilometer dijk versterkt. De Prins Hendrikzanddijk is onderdeel van de Waddenzeedijk: 3 kilometer lange zanddijk is in de Waddenzee voor de dijk aangelegd.

Veilig wonen achter de dijk

Tegenwoordig moeten dijken volgens de wet bestand zijn tegen superstormen die eens in de 4000 jaar kunnen voorkomen. In 1847 is de Prins Hendrikpolder ingepolderd. Bij toetsing in 2006 bleek dat de dijk hier, voor het laatst versterkt in de jaren ‘80, niet meer voldeed aan de eisen voor waterveiligheid. Door de dijk aan de Waddenzeekant met zand te versterken is schaarse landbouwgrond gespaard gebleven. Deze oplossing zorgde niet alleen voor een toekomstbestendige dijk maar versterkte ook de natuurwaarden in de Waddenzee.

Versterken met zand

Het is bijna niet voor te stellen maar dit gebied heeft een ware metamorfose ondergaan. Het idee om de dijk met zand te versterken kwam van diverse belangenorganisaties op Texel. Dankzij de unieke samenwerking van het hoogheemraadschap met gemeente Texel, provincie Noord-Holland, Waddenfonds, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Hoogwaterbeschermingsprogramma, Jan De Nul en Staatsbosbeheer is het project gerealiseerd. De zandige versterking is 200 hectare groot. Dat is net zo groot als 400 voetbalvelden. Het eindresultaat lijkt erg op de natuur zoals die vroeger was voor de aanleg van de dijk. Het resultaat, een nieuw duinlandschap tegen de oude dijk en een kwelderlandschap aan de zeezijde. De overgang tussen land en water is nu weer natuurlijk. Door het dynamische karakter van het gebied voldoet dit deel van de Texelse zeewering ook voor de komende decennia weer aan de strenge eisen van waterveiligheid.

Ontwikkeling van de natuur

De natuur in de Waddenzee staat onder druk. De Prins Hendrikzanddijk draagt bij aan het herstel en de versterking van de natuurwaarden in de Waddenzee. Als Natura 2000 gebied is de Prins Hendrikzanddijk onderdeel van het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Het gevarieerde en dynamische gebied bestaat uit droogvallende platen, slikken, kwelders, strand en duinen. Dit gebied biedt rust en ruimte aan allerlei wadvogels zoals de eider, kluut, bontbekplevier, scholekster en kanoet. Sommige van deze soorten hebben het moeilijk. Vooral voor strandbroeders is het steeds lastiger om een veilige broedplaats te vinden, rust is essentieel. De waddennatuur krijgt hier de ruimte om zich in al haar dynamiek te ontwikkelen, de wind en zee zullen het landschap de komende jaren verder vormen. Met monitoring wordt de ontwikkeling van het gebied in de gaten gehouden.

Het gebied beleven

Door de duinen loopt een fietspad dat halverwege overgaat op de oude dijk. Vanaf de duinen heeft u een mooi uitzicht over de Waddenzee en het zandige schiereiland. Het wandelpad sluit aan bij het ommetje Ceres. Een korte wandeling brengt u naar het uitkijkpunt met zicht op de natuur en het dierenleven van de Waddenzee. Ook voor de mindervaliden is het uitkijkpunt bereikbaar. Het strandje Ceres is te bezoeken via de kant van Oudeschild. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt voor de waterveiligheid en Staatsbosbeheer is beheerder van het nieuwe natuurgebied.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is omgeven door water. De primaire waterkeringen beschermen ons tegen dit water. De versterking van de Prins Hendrikzanddijk is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP): een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen.