Vergaderkalender

Home > Vergaderkalender

Vergaderkalender

RSS

Op deze pagina vindt u de agenda’s, vergaderstukken en verslagen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en Commissies. In de vergaderkalender kunt u zien wanneer de vergaderingen staan gepland en wat voor vergaderstukken er tot vier jaar terug zijn geagendeerd.

Oudere vergaderstukken zijn opvraagbaar uit ons archief via bestuurssecretariaat@hhnk.nl. Op de gepubliceerde agenda's kunt u zien welke punten waren geagendeerd. Ook zijn de geluidsopnames van vergaderingen live en achteraf vanaf de computer, iPad of iPhone te raadplegen via ons portaal: https://hhnk.waterschapsinformatie.nl/. Via Android-devices is dit helaas niet mogelijk.

Wilt u de agenda en de vergaderstukken van de eerstvolgende bestuursvergadering raadplegen op een tablet? Dat is mogelijk via de app iBabs Pro.