Wat gaat er gebeuren?

Het proces van de overname van het stedelijk wateronderhoud is opgestart. De eerste overleggen zijn gevoerd en we werken toe naar het ondertekenen van een intentieovereenkomst. Naar verwachting zal deze begin 2024 getekend worden door de wethouder en de hoogheemraad.

In veel gemeenten voeren verschillende partijen het onderhoud van het water uit. Voor inwoners is het onduidelijk bij welke overheidsinstantie zij moeten zijn met vragen of klachten over de sloten en het onderhoud. Het hoogheemraadschap en de gemeente Landsmeer willen samen duidelijkheid scheppen voor de inwoners. Daarom draagt de gemeente het onderhoud van het stedelijke water over aan het hoogheemraadschap. HHNK onderhoudt al de wateren in het landelijke gebied.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De voorbereidende werkzaamheden voor de overname zijn inmiddels gestart en naar verwachting neemt het hoogheemraadschap per 1 januari 2025 het stedelijk wateronderhoud over van de gemeente.

Met wie werken we samen?

Er wordt samengewerkt met de beheerders van zowel de gemeente als van het hoogheemraadschap.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.