Overname onderhoud stedelijk water Alkmaar

Wat gaat er gebeuren?

De ondertekening van de intentieovereenkomst Overname Stedelijk Water vormde het startsein voor het inventariseren van de benodigde informatie rond de overdracht. Het onderhoud van het stedelijke water bestaat onder andere uit het maaien van waterplanten en baggeren. Naar verwachting nemen wij in de loop van 2024 het onderhoud van de sloten in het stedelijke gebied (met name in de voormalige gemeenten Schermer en Graft-De Rijp) over van de gemeente.

In veel gemeenten voeren verschillende partijen het onderhoud van het water uit. Voor inwoners is het onduidelijk bij welke overheidsinstantie zij moeten zijn met vragen of klachten over de sloten en het onderhoud. Het hoogheemraadschap en de gemeente Alkmaar willen samen duidelijkheid scheppen voor de inwoners. Daarom draagt de gemeente het onderhoud van het stedelijke water over aan het hoogheemraadschap. HHNK onderhoudt al de wateren in het landelijke gebied. De gemeente heeft het water in de stad Alkmaar al in 2010 aan het hoogheemraadschap overgedragen.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De voorbereidende werkzaamheden voor de overname zijn inmiddels gestart en naar verwachting zullen we dit jaar starten met metingen in de waterlopen.

Met wie werken we samen?

Er wordt samengewerkt met de beheerders van zowel de gemeente als van het hoogheemraadschap.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Heeft deze informatie u geholpen?