Zo’n 100 boeren kwamen rond half 11 met hun trekkers aan bij ons centrale kantoor in Heerhugowaard. Daar boden zij een pamflet aan hoogheemraad Jos Beemsterboer en dijkgraaf Remco Bosma aan. Het pamflet heeft de titel 'De druppel die de emmer doet overstromen'.

Pamflet

Agrariër René Staal uitte de zorgen van de agrariërs in een toelichting over de totstandkoming van het pamflet. In dit pamflet staan negen punten die volgens de agrariërs anders moeten op het gebied van de Kader Richtlijn Water en nutriënten in het oppervlaktewater. René Staal overhandigde het pamflet aan hoogheemraad Jos Beemsterboer (portefeuillehouder waterkwaliteit buitengebied). 

Begrip voor frustratie

Beemsterboer erkende dat er veel op de agrarische sector afkomt. ''Dit onderwerp betekent veel voor jullie.'' Ook benadrukte Beemsterboer dat hij naast de boeren staat omdat we met elkaar er voor dit gebied zijn. ''Deze week maken we een afspraak om terug te komen op wat jullie aanbieden.'' 

Over de toekomstige gesprekken zei Beemsterboer: ''De lijn van het samen optrekken, die we de afgelopen jaren hebben ingezet, daar hoop ik op voort te kunnen bouwen.''

Publieksvriendelijke actie

De boeren en het hoogheemraadschap hadden afspraken gemaakt met politie en gemeente Dijk en Waard om deze actie veilig te laten verlopen. Ze kondigden van tevoren aan dat het ging om een publieksvriendelijke actie en hielden woord.