Melding over water en dijken

U kunt bij ons eenvoudig digitaal een melding doen over water. Of over schade aan een dijk. Dit kan gaan over:

  • vervuild oppervlaktewater;
  • een overtreding van de regelgeving van HHNK;
  • dode vissen of eenden;
  • waterpeil;
  • hinder van onze installaties (stank, geluid);
  • schade aan een dijk (bijvoorbeeld scheuren, opbollingen, verzakkingen, natte plekken of drooggevallen dijksloten).

Melding doen over water en dijken 

Spoed?

Bij spoed kunt u beter telefonisch contact opnemen met ons. Calamiteiten kunt u dagelijks, 24 uur per dag bij ons melden via telefoonnummer 0800-1430. Als dat nodig is schakelen wij de crisisbeheersingsorganisatie in. 

Heeft deze informatie u geholpen?