Kwijtscheldingsverzoek afgewezen

Zo werkt het

Is uw kwijtscheldingsverzoek afgewezen of gedeeltelijk afgewezen en denkt u dat dit niet klopt? Dan kunt u een beroepschrift indienen. U moet uw beroepschrift binnen tien dagen na de datum van de uitspraak op uw kwijtscheldingsverzoek indienen. In uw beroepschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de uitspraak. Zet in uw beroepschrift de volgende gegevens:

  • uw naam, adres en woonplaats;
  • het vorderingsnummer van de aanslag waarvoor uw kwijtscheldingsverzoek is afgewezen;
  • de reden waarom u in beroep gaat;
  • kopieën van stukken die uw beroep ondersteunen.

U kunt uw beroepschrift sturen naar:

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden
Postbus 29
1700 AA  Heerhugowaard

Wij sturen uw beroepschrift niet door naar uw gemeente en wij ontvangen ook geen beroepschriften van uw gemeente. U moet dus bij elke instantie apart een beroepschrift indienen!

Uitstel van betaling

Tijdens de behandeling van uw beroepschrift, zetten wij de invordering stop.

De betalingsregeling via automatische incasso loopt wel door!

Beoordeling beroepschrift

Bij de beoordeling van uw beroepschrift gaan wij uit van de gegevens in uw kwijtscheldingsverzoek en van de kwijtscheldingsnormen die op dat moment golden. Als uw inkomen sinds uw kwijtscheldingsverzoek sterk is gedaald, houden wij hier wel rekening mee.

Wetgeving

Regelgeving

Download