Kadeverbetering Starnmeer

De dijk rond de Starnmeer is afgekeurd en moet verbeterd worden. We zorgen ervoor dat de dijk weer voldoet aan de veiligheidseisen en naar verwachting 20 tot 30 jaar mee gaat. In maart 2023 is aannemer Beens Dredging gestart met de werkzaamheden.

Wat gaat er gebeuren?

Het probleem van de dijk is dat deze op sommige plaatsen te laag is en bijna overal 'binnenwaarts instabiel'. Dat betekent dat er teveel risico is dat de dijk bij hoog boezemwater in combinatie met veel regen kan afschuiven richting polder. De meest voor de hand liggende oplossing daarvoor is de dijk aan de binnenzijde flauwer te maken en de steunberm te verbreden door grondaanvulling. Dat vergt maatwerk, omdat er in de Starnmeer veel verschillende peilgebieden zijn en er relatief weinig ruimte is voor binnenwaartse versterking. 

Met wie werken we samen?

Met  alle bewoners, eigenaren en overige betrokkenen bij het projectgebied zijn gesprekken gevoerd op zoek naar een zo goed mogelijke inpassing in het gebied. Deze participatie en het overleg met bewoners en organisaties hebben geleid tot waardevolle nieuwe inzichten en maatregelen die de nadelen hebben beperkt. In samenwerking met de Provincie Noord-Holland en STIVAS is in de Starnmeer een ruilverkavelingsplan uitgewerkt doordat een agrarisch bedrijf volledig is uitgekocht.  

Waar vindt het project plaats?

Het te verbeteren traject loopt rondom de Starnmeer, met uitzondering van het stuk provinciale weg tussen de rotonde naar de pont De Woude en de afslag Markervaart. Tijdens de werkzaamheden gelden er omleidingen voor doorgaand (fiets)verkeer.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

QR-code bouwapp Kadeverbetering Starnmeer

Het werk is gestart in maart 2023 en wordt naar verwachting afgerond in 2025.

Meer weten?

Voor informatie over de detailplanning van het werk kunt u contact opnemen met Beens Dredging: Dirk Jan Schaap (uitvoerder) via vbk-starnmeer@beensdredging.nl.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de heer K. Woestenburg via het contactformulier of via telefoonnummer 072 582 8282.

Heeft deze informatie u geholpen?