Regelmatig controleren wij of de dijken nog veilig zijn. Vanwege klimaatverandering en nieuwe inzichten in de veiligheid van dijken zijn de controles en eisen aangescherpt.

Uit de toetsing waterkering Eilandspolder volgt dat 6 km kade is afgekeurd op één of meerdere faalmechanismen. Zij dienen de aankomende periode verbeterd te worden volgens het programma Verbetering Boezemkades (VBK2). Het project kadeverbetering Eilandspolder richt zich op het in orde brengen van de dijk qua hoogte, macrostabiliteit en bekleding.

Wat gaat er gebeuren?

In het kader van de voorbereidingen tot verbetering van Eilandspolder wordt de komende tijd nader landmeet -en bodemonderzoek gedaan. Dit onderzoek richt zich op de geometrie van de waterkering en de bodemopbouw van de dijk. Die informatie is nodig om de juiste maatregel voor de verbetering van de dijk te kunnen bepalen.

De start van de werkzaamheden is gepland in 2023 en oplevering 2025.

Meer weten?

Deze pagina wordt gedurende de looptijd van het project geactualiseerd.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de heer T. Abels via het contactformulier of via telefoonnummer 072 582 82 82.