Door HHNK zijn de dijken rond de Eilandspolder in 2018/2019 getoetst. In 2020 is gestart met de voorbereiding van het verbeterontwerp van de dijken. Na het doen van meer onderzoek blijkt dat ongeveer 8,5 kilometer niet voldoet aan de veiligheidsnormen.  

Om de veiligheid op peil te brengen worden op de meeste locaties grondaanvullingen bovenop de dijk en op de binnenbermen aangebracht. Op een aantal locaties worden maatwerkoplossingen uitgevoerd. Alle deze maatregelen sluiten aan bij het oorspronkelijke uiterlijk van het gebied.

Wat gaat er gebeuren?

Op onderstaande kaart ziet u waar wij dijkversterkingen in de Eilandspolder gaan uitvoeren. Deze worden verder toegelicht in de tekst onder de kaart.

Kadevak 1 

Voor de dijk bij De Rijp/Oost-Grafdijk (bij Zuiddijk/Kamerhop) brengen we grond aan op het binnentalud en bij de binnenberm. De teensloot verplaatsen we deels zodat de grondaanvulling van de binnenberm mogelijk wordt. 

Kadevak 3.1+3.2 

Bij West-Graftdijk wordt ter hoogte van de Kanaaldijk de dijk tussen de weg en het boezemwater opgehoogd. Bij de Noorderstraat wordt een klein stukje van de huidige dijk opgehoogd. Ten slotte vindt bij het Oudelandsdijkje een klein stuk grondaanvulling op de binnenberm plaats. 

Kadevak 4.5f 

In Driehuizen wordt de bestaande dijk tussen de woningen en het boezemwater opgehoogd. Hiervoor zijn maatwerkoplossingen ontworpen en besproken met de bewoners.

Kadevak 5.1 en 5.2 

In het landelijke gebied ten westen van Grootschermer wordt de dijk opgehoogd. In het dorp Grootschermer bij het Noordeinde wordt een smalle rand van het boezemwater gedempt om ruimte te maken voor de ophoging en verbreding van de dijk. De demping compenseert HHNK in samenwerking met Landschap Noord-Holland door een plas/drasgebied te maken van een nabijgelegen droog rieteiland. Hierdoor wordt natuurontwikkeling ter plekke gestimuleerd. Bij het Haviksdijkje aan de westzijde van Grootschermer wordt de bestaande betonnen constructie opgehoogd. 

Kadevak 5.3a en 6.1 

Aan de noordzijde van het Haviksdijkje vindt een grondaanvulling op de kruin van de dijk plaats. Op incidentele locaties is een grondaanvulling op de binnenberm nodig.  

Kadevak 7.3 

Ten oosten van Schermerhorn tussen Oosteinde en de N243 vindt een grondaanvulling op de kruin van de dijk plaats. 

Kadevak 8.1 en 8.2 

Aan het Oostdijkje te Schermerhoorn/De Rijp/Westbeemster vindt een grondaanvulling op de kruin van de dijk plaats.  

Kadevak 9.2 

In de Rijp ten zuiden van de N244 tot aan de Zuiddijk, nabij gemaal Kamerhop, vindt een grondaanvulling op de kruin van de dijk plaats. 

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De uitvoering van de dijkversterking is gepland in 2025-2026 met uitloop en nazorg tot en met 2027.

Wat betekent dit voor u?

Inmiddels is het Projectplan Waterwet voor de VBK Eilandspolder(externe link) definitief vastgesteld. Hierin staan de werkzaamheden die wij van plan zijn uit te voeren gedetailleerd beschreven. Bij het Projectplan horen allerlei onderzoeken o.a. op het gebied van natuur, landschap en archeologie. Bij de gemeente Alkmaar is een omgevingsvergunning voor de werkzaamheden aangevraagd. Deze aanvraag is op www.overheid.nl(externe link) gepubliceerd.

Op dit moment zijn wij bezig met het maken van het bestek ter voorbereiding op de aanbesteding van dit project. Dit houdt in dat wij in de komende periode een aannemer gaan zoeken die het werk kan uitvoeren. Daarna bepalen we met de aannemer de volgorde van de werkzaamheden en maken afspraken over de uitvoering hiervan. Tijdens het hele proces informeren we de belanghebbenden via deze website en via bewonersbrieven, gesprekken en bijeenkomsten.

Meer weten?

Deze pagina wordt tijdens de voortgang van het project voortdurend geactualiseerd.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Chrétienne Nielen (omgevingsmanager) via het contactformulier of via telefoonnummer 072 582 82 82.