Wij vinden het belangrijk dat jongeren meedenken over zaken als waterveiligheid, wateroverlast en watertekort. Schoon water, droge voeten en sterke waterkeringen is niet vanzelfsprekend in ons land dat grotendeels onder de zeespiegel ligt. Ook de toekomstige generatie bedenkt hier weer slimme oplossingen voor.

Thomas van der Vlerk            

Sinds 1 januari 2020 is Thomas van der Vlerk uit Oudeschild onze jeugdbestuurder. Als jeugdbestuurder vertel je jongeren waar het hoogheemraadschap allemaal mee bezig is, bijvoorbeeld door het geven van presentaties en het communiceren via sociale media. "Ik vind het fascinerend om te zien hoe het hoogheemraadschap werkt. Vooral de dijkversterkingen vind ik erg interessant, omdat deze een steeds belangrijkere functie krijgen door het veranderende klimaat. Juist omdat iedereen ermee te maken heeft, vind ik het geweldig dat ik mijzelf jeugdbestuurder mag noemen. Mijn doel voor de komende jaren is jongeren bewust maken van het werk en belang van het hoogheemraadschap. Ook zal ik zorgen voor nieuwe, jonge en frisse inbreng."

Thomas is als jeugdbestuurder te volgen via Instagram: jeugdbestuurderhhnk

E-mail: jeugdbestuurder@hhnk.nl

Thomas van der Vlerk

Heeft deze informatie u geholpen?