Jaaropgave grondwateronttrekking

Onttrekt u grondwater aan de bodem, bijvoorbeeld voor bronbemaling? Dien dan het formulier Jaaropgave grondwateronttrekking in. Alle onttrekkers van grondwater (bouwbedrijven, industrie, agrariërs, sportverenigingen, particulieren) hebben het formulier ontvangen. 

Zo werkt het

Uiterlijk op 31 januari van elk jaar of binnen een maand na beëindiging van de onttrekking geeft u de gemeten hoeveelheden aan ons door. Heeft u geen grondwater onttrokken? Vul op het formulier dan 0 m3 in.

Infiltreert u water? Dan bent u ook verplicht de kwaliteit van het water te meten en te registreren. Doe daarvan ook opgave.

U kunt het formulier gebruiken dat u heeft ontvangen bij de vergunning of melding. Het kan ook digitaal:

DigiDJaaropgave grondwateronttrekking

Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig.