In 2023 is de vernieuwde regeling van Stichting Opruiming Restanten en Lege Verpakkingen in de Landbouw (STORL) van start gegaan. Deze regeling houdt in dat agrarische ondernemers in de open teelten en glastuinbouw en loonwerkers kosteloos lege én gespoelde plastic cans (verpakkingen) van gewasverzorgingsproducten kunnen inleveren. Deze inzameling gebeurt elk jaar. 

Inzameling resten gewasbeschermingsmiddelen 

In 2024 gaat de STORL-regeling een volgende fase in: dan worden ook de resten van gewasbeschermingsmiddelen ingezameld. Inzameling is kosteloos tot 50 kg/liter per afhaaladres. Bij grotere hoeveelheden zijn de kosten voor de ondernemer. De inzameling van resten gewasbeschermingsmiddelen is één keer per twee jaar, dus de volgende inzameling is in 2026. 

Deelname aan inzameling 

Agrarische ondernemers en loonwerkers kunnen zich bij STORL aanmelden via www.storl.nl(externe link). Op deze website staat alle informatie die nodig is voor beide inzamelingen. 

Schoon oppervlaktewater 

De inzamelingsacties vanuit STORL helpen om te voorkomen dat resten van gewasbeschermingsmiddelen in de leefomgeving en dus in het oppervlaktewater terechtkomen. Daarom ondersteunen de waterschappen deze inzamelingsacties. 

STORL is een samenwerking van CropLifeNL (gewasbeschermingsproducenten), Agrodis (distributeurs), LTO Nederland en CUMELA (loonwerk). 

Gewasbeschermingsmiddelen (foto Waterschap Zuiderzeeland)