Invorderingsrente is een vergoeding voor de rente die het hoogheemraadschap moet missen doordat u uw belastingaanslag niet op tijd heeft betaald.

Zo werkt het

U moet invorderingsrente betalen als u na de laatste vervaldag nog een bedrag moet betalen op de aanslag. Dit geldt ook als u uitstel van betaling heeft gekregen, bijvoorbeeld omdat u bezwaar heeft gemaakt. Het rentepercentage wordt jaarlijks wettelijk vastgesteld.

Rentebeschikking

Als u invorderingsrente verschuldigd bent, ontvangt u van ons een rentebeschikking.

Wetgeving

Regelgeving