Bij HHNK werken we aan diversiteit en inclusie (D&I), omdat we het belangrijk vinden dat iedereen zich bij HHNK thuis voelt en kan en mag meedoen. Daarnaast is een inclusieve organisatie creatiever en leidt het tot betere werkresultaten. Als maatschappelijke organisatie zijn wij graag een afspiegeling van de maatschappij en dragen we graag bij een aan meer inclusief Nederland. Zo hebben we door het ondertekenen van het SER Charter Diversiteit een aantal afspraken vastgelegd om te werken aan een meer inclusief HHNK.

Gendergelijkheidsplan

Elk mens verschilt van de ander. Bij HHNK ontwikkelen we hiervoor beleid en voeren dit uit. Praktisch hebben we een groep van 15 inclusieambassadeurs die waar zij kunnen D&I versterken binnen de organisatie. Zie voor enkele voorbeelden ons Gendergelijkheidsplan.

Participatiebanen

Medewerkers binnen HHNK werken graag bij een organisatie met een sociaal gezicht waar ruimte is voor iedereen en rekening wordt gehouden met beperkingen of culturele gewoonten. Het vergroot de betrokkenheid en vermindert het verloop. Iedereen kent in zijn omgeving wel iemand die moeilijk aan het werk komt of een beperking heeft. Werken bij een organisatie waarin iedereen een kans krijgt, voelt goed. Daarnaast versterkt het de reputatie van HHNK.

Niet alleen HHNK, maar heel Nederland wil dat mensen met een arbeidsbeperking vaker een baan bij een ‘gewone’ werkgever krijgen. Daarom heeft de regering samen met sociale partners in 2015 het sociaal akkoord gesloten om 125.000 extra banen in 2026 te creëren en 25.000 extra banen bij de overheid. Deze banenafspraak is bedoeld voor de mensen die opgenomen zijn in het doelgroep register banenafspraak. Voor HHNK geldt dat we in 2024 34 banen hebben gerealiseerd.