Peildatum: 1 januari 2020

Algemeen

 
Oppervlakte beheergebied (bestuurlijk) 196.700 hectare 
  - landelijk gebied  162.140 hectare 
  - stedelijk gebied  34.560 hectare
Aantal gemeenten (geheel of gedeeltelijk) 30
​Aantal inwoners ​1.161.000 (1,16 miljoen)

Watersysteembeheer (kwantiteit)

 
Oppervlakte bemalen gebied 175.500 hectare
  - aantal poldergebieden 225
  - aantal peilgebieden 2.174
Oppervlakte vrij afstromend gebied  21.200 hectare
Oppervlakte open water (totaal) 14.000 hectare (7%)
  - boezemwater 3.000 hectare
  - polderwater, overig water 11.000 hectare
Lengte primaire wateren 3.643 kilometer
  - boezemwateren 543 kilometer
Lengte overige wateren in beheer 16.713 kilometer
Aantal gemalen (totaal) 2.187
  - boezemgemalen 4
  - poldergemalen 343
  - overig 1.840
Aantal sluizen (totaal) 86
  - schutsluizen 49
  - overig 37
Aantal stuwen 5.096
​Aantal duikers, syphons en hevels ​55.503
​Aantal vispassages  ​33

Waterkeringenbeheer

 
Lengte primaire waterkeringen 262 kilometer
  - harde keringen 178 kilometer
  - zandige kust (duinen) 84 kilometer
​Lengte regionale waterkeringen ​1.064 kilometer 
​Lengte overige waterkeringen ​217 kilometer
​Aantal coupures 158

Wegenbeheer

 
Oppervlakte taakgebied wegenzorg 79.759 hectare
Lengte wegen in beheer (incl. fiets- en voetpaden) 1.159 kilometer
​- Wegen op waterkeringen ​457 kilometer
​Aantal lichtmasten ​8.454

Afvalwaterzuivering  

 
Aantal rioolgemalen  291
Lengte persleidingen 611 kilometer
Aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's)  15
Aantal slibdrooginstallaties (sdi's) 1
Aantal IBA-systemen 719

Heeft deze informatie u geholpen?