Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bepaalde wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld onderdelen van de Wet milieubeheer en onderdelen van de Waterwet. Het hoogheemraadschap kan handhavend optreden tegen milieuovertredingen.

Denkt u dat iemand de regelgeving van het hoogheemraadschap overtreedt? Bijvoorbeeld door het illegaal lozen van afvalwater in sloten en bent u (direct) belanghebbende? Dan kunt u het hoogheemraadschap verzoeken daar handhavend tegen op te treden. U kunt dit verzoek digitaal of schriftelijk indienen. Voor een digitaal verzoek gebruikt u het onderstaande formulier.

 DigiD linkhandhavingsverzoek aanvragen

Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u het voorval melden via Melding over water.

In uw aanvraag tot een handhavingsverzoek vermeldt u zo concreet mogelijk het volgende:

  • Waaruit bestaat de overtreding?
  • Een omschrijving van de locatie en/of een duidelijke situatietekening van de locatie.
  • Zo mogelijk foto’s van de overtreding.
  • Indien bekend, wie de overtreder is.
  • Uw belang bij het verzoek tot handhaving.

Schriftelijk verzoek indienen?

U kunt uw verzoek sturen naar:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

t.a.v. Afdeling VHIJG, Cluster Handhaving

o.v.v. Handhavingsverzoek

Stationsplein 136,  1703 WC Heerhugowaard

Postadres 250, 1700 AG Heerhugowaard

Vervolg

Wanneer wij uw verzoek ontvangen hebben, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Binnen acht weken dienen wij een besluit op uw verzoek te nemen. Dit mag nog eenmaal met een redelijke termijn verlengd worden. Wij kunnen uw verzoek (deels) toewijzen of afwijzen. Hiertegen kunt u bezwaar maken. Daarnaast kunnen wij u vragen om uw verzoek aan te vullen. Na het ontvangen van uw aanvulling wordt binnen vier weken een besluit genomen met betrekking tot het in behandeling nemen van uw verzoek.

Een anonieme aanvraag tot een handhavingsverzoek is niet toegestaan. Wel is het mogelijk om anoniem een melding in te dienen.

Heeft deze informatie u geholpen?