Handhavingsverzoeken

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bepaalde wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld onderdelen van de Wet milieubeheer en onderdelen van de Waterwet. Het hoogheemraadschap kan handhavend optreden tegen milieuovertredingen.

  • Ziet u ergens een overtreding die het hoogheemraadschap aangaat? Meld deze dan bij ons via Melding over water. Wij spreken de overtreder erop aan.
  • Gaat het om een kwestie tussen u en bijvoorbeeld uw buren? Probeer er eerst zelf samen uit te komen.
  • Lukt dat niet? Meld dit dan bij ons. Dan zoeken we samen naar een oplossing.
  • Komt u er ook met ons niet uit? Dan kunt u bij ons een formeel handhavingsverzoek indienen.

DigiDHandhavingsverzoek indienen

Een handhavingsverzoek moet voldoen aan een aantal eisen vanuit de wet. Een anonieme aanvraag tot een handhavingsverzoek is niet toegestaan. Ook kan een handhavingsverzoek alleen ingediend worden door een belanghebbende. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u het voorval melden via Melding over water.

Vermeld in het handhavingsverzoek zo duidelijk mogelijk het volgende:

  • Waaruit bestaat de overtreding?
  • Een omschrijving van de locatie en/of een duidelijke situatietekening van de locatie.
  • Zo mogelijk foto’s van de overtreding.
  • Indien bekend, wie de overtreder is.
  • Uw belang bij het verzoek tot handhaving.

Schriftelijk verzoek indienen?

U kunt uw verzoek sturen naar:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

t.a.v. Afdeling VHIJG, Cluster Handhaving

o.v.v. Handhavingsverzoek

Stationsplein 136,  1703 WC Heerhugowaard

Postadres 250, 1700 AG Heerhugowaard

Vervolg

Wanneer wij uw verzoek ontvangen hebben, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Binnen acht weken dienen wij een besluit op uw verzoek te nemen. Dit mag nog eenmaal met een redelijke termijn verlengd worden. Wij kunnen uw verzoek (deels) toewijzen of afwijzen. Hiertegen kunt u bezwaar maken. Daarnaast kunnen wij u vragen om uw verzoek aan te vullen. Na het ontvangen van uw aanvulling wordt binnen vier weken een besluit genomen met betrekking tot het in behandeling nemen van uw verzoek.

Heeft deze informatie u geholpen?