GGD: Geen gezondheidsrisico's blootstelling aan dinoterb

De GGD (Zaanstreek-Waterland, Hollands Noorden en Kennermerland) heeft ons laten weten dat de blootstelling van dinoterb, als gevolg van recreatie in het oppervlaktewater met een maximale concentratie van 443,8 ng/l geen gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Het RIVM heeft dit voor de GGD onderzocht. Wij hebben veel vragen gekregen van bezorgde bewoners over de gezondheidsrisico's door blootstelling aan dinoterb in het oppervlaktewater. Omdat dit valt binnen de expertise van de GGD, hebben wij hen gevraagd hier duidelijkheid over te geven. De GGD heeft het RIVM gevraagd een risicoschatting uit te voeren.

RIVM

Het RIVM keek naar een worst-case scenario: dagelijks zwemmen in water met de hoogste aangetroffen concentratie dinoterb. Het RIVM concludeerde dat er bij het beoordeelde blootstellingsscenario (dagelijkse blootstelling via zwemwater, oraal en dermaal) geen gezondheidsrisico’s zijn te verwachten. Voor de andere scenario’s (duiken, varen, spelen, en het besproeien van de tuin) verwacht het RIVM ook geen risico’s voor de gezondheid, omdat de blootstelling voor deze scenario’s lager zal zijn dan voor dagelijks zwemmen.

Voor gezondheidsadvies verwijzen wij door naar de GGD.

GGD Zaanstreek-Waterland (ggdzw.nl)) Tel: 0900-254 54 54  E: info@ggdzw.nl 

GGD Hollands Noorden (ggdhn.nl) Tel: 088-01 00 500. Contactformulier GGD Hollands Noorden

GGD Kennemerland (ggdkennemerland.nl) Tel: 023 515 9500 E: leefomgeving@vrk.nl