We hebben aan de gemeente Zaanstad € 21.000 subsidie verleend voor de aanleg van 14 klimaatbestendige schoolpleinen in Zaanstad. Dit is één van de acht projecten die HHNK subsidieert vanuit de KAN-regeling.

Via deze subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier kunnen gemeenten voor projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken tot 30% subsidie van de projectkosten krijgen. De regeling is bedoeld om de uitvoering van deze projecten te versnellen. Op 7 maart heeft hoogheemraad Klazien Hartog dit bedrag symbolisch overhandigd aan de wethouders Breunesse en Groothuismink van de gemeente Zaanstad.

60 schoolpleinen

Wethouder Wessel Breunesse (openbare ruimte en klimaatadaptatie): "We zijn heel blij met deze bijdrage van het hoogheemraadschap. Vorig jaar zijn we gestart met het vergroenen van onze Zaanse schoolpleinen. We ondersteunen daarbij schoolbesturen en zijn sinds dit jaar ook ambassadeur gemeente. Groene schoolpleinen zijn klimaatadaptief en een fijne en gezonde leer- en speelomgeving voor kinderen. Met deze bijdrage kunnen we nog meer schoolpleinen groener maken."

Wethouder Natasja Groothuismink (onderwijs): "Samen met Zaanse basisscholen en andere regionale partijen heeft gemeente Zaanstad de ambitie om binnen tien jaar 60 schoolpleinen van basisscholen in heel Zaanstad te vergroenen. Buitenspelen in de natuur prikkelt de fantasie en maakt kinderen meer creatief in het spelen. Ook kunnen scholen het plein inzetten voor reken-, taal- of natuurlessen."

Hoogheemraad Klazien Hartog (midden) overhandigt de subsidie symbolisch aan de wethouders Wessel Breunesse en Natasja Groothuismink. Foto: Harry Schuitemaker