We hebben ruim € 97.000 subsidie verleend aan de gemeente Uitgeest voor de herinrichting van De Koog Fase 2. Door de vernieuwing zal regenwater beter infiltreren in de bodem.

Dit is één van de acht projecten waaraan HHNK subsidie heeft verleend uit de KAN-regeling. Via deze subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier kunnen gemeenten voor projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken, tot 30% subsidie van de projectkosten krijgen. De regeling is bedoeld om de uitvoering van deze projecten te versnellen. Op 15 februari heeft HHNK-bestuurder Klazien Hartog dit bedrag symbolisch overhandigd aan wethouder Jan Schouten.

Beperking wateroverlast

Wethouder Jan Schouten is blij met de bijdrage van HHNK: "Gemeente Uitgeest kan aan de slag met behulp van de KAN-subsidie. De herinrichting start begin augustus van dit jaar en het streven is deze eind 2025 af te ronden. De werkzaamheden rondom de Kooglaan in de wijk De Koog zullen bestaan uit het verlagen van groenvakken en het aanleggen van wadi's (natuurlijke wateropslag), zodat regenwater kan wegzakken in de bodem." De totale kosten van het project bedragen € 800.000, waarvan HHNK € 97.375 bijdraagt vanuit de KAN-subsidie.

Hoogheemraad Klazien Hartog overhandigt de subsidie symbolisch aan wethouder Jan Schouten. Foto: Harry Schuitemaker