We hebben aan de gemeente Schagen € 49.000 subsidie verleend voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Dit is één van de acht projecten die HHNK subsidieert vanuit de KAN-regeling.

Via deze subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier kunnen gemeenten voor projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken tot 30% subsidie van de projectkosten krijgen. De regeling is bedoeld om de uitvoering van deze projecten te versnellen. Op 7 maart heeft hoogheemraad Klazien Hartog dit bedrag symbolisch overhandigd aan wethouder Heddes van de gemeente Schagen.

Natuurvriendelijke oevers

Wethouder Hans Heddes: "We gaan in de gemeente Schagen aan de slag met het realiseren van natuurvriendelijke oevers. Deze worden op verschillende plekken gerealiseerd. Hiervoor wordt grond afgegraven en afgevoerd. Daarnaast worden tegels verwijderd en halfverharding aangelegd voor betere infiltratie van hemelwater naar de bodem. Het project zal dit jaar van start gaan en rond juni 2025 worden afgerond." De totale kosten van het project bedragen ruim € 160.000, waarvan HHNK bijna € 49.000 bijdraagt vanuit de KAN-subsidie.

Hoogheemraad Klazien Hartog overhandigt de subsidie symbolisch aan wethouder Hans Heddes. Foto: Harry Schuitemaker