We hebben aan de gemeente Purmerend € 100.000 subsidie verleend voor de klimaatbestendige herinrichting van Overwhere-Zuid en Wheermolen-Oost. Dit zijn twee van de acht projecten waaraan HHNK subsidie heeft verleend uit de KAN-regeling.

Via deze subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier kunnen gemeenten voor projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken, tot 30% subsidie van de projectkosten krijgen. De regeling is bedoeld om de uitvoering van deze projecten te versnellen. Op 9 maart heeft hoogheemraad Klazien Hartog dit bedrag symbolisch overhandigd aan wethouder Pascal Verkroost van de gemeente Purmerend.

Regenwaterafvoer

Wethouder Verkroost van gemeente Purmerend: “Ik ben blij dat we in Purmerend mooie stappen zetten richting een klimaatbestendige en waterrobuuste leefomgeving. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is hierin een belangrijke partner. Mede door de KAN-subsidie kunnen we aan de slag met twee projecten in Overwhere-Zuid en Wheermolen-Oost”.

Waterbuffers

In Overwhere-Zuid wordt de maaiveldinrichting klimaatbestendig heringericht. Er worden groene waterbuffers aangebracht, er wordt een extra duiker aangelegd en een waterdoorlatende verharding toegepast. Ook wordt de waterafvoer verbeterd door aanpassingen in het watersysteem. De totale kosten van het project bedragen ruim € 240.000. Hier draagt HHNK € 72.500 aan bij. Overwhere-Zuid start half maart 2023 en wordt eind 2024 afgerond. Ook de Henri Dunantstraat in Wheermolen-Oost aan wordt heringericht. Bij de herstructurering van het maaiveld wordt een waterbergende weg gerealiseerd met een klimaat adaptief systeem voor de regenwaterafvoer. De totale kosten van de maatregelen bedragen ruim € 140.000 waarvan € 27.500 wordt gefinancierd uit de KAN-regeling.

Hoogheemraad Klazien Hartog overhandigt de subsidie symbolisch aan wethouder Pascal Verkroost. Foto: Harry Schuitemaker​​