Gemeente Heiloo: Herinrichting Oosterzijweg

We hebben bijna € 58.000 subsidie verleend aan de gemeente Heiloo voor de herinrichting van de Oosterzijweg. Door de vernieuwing zal water beter infiltreren, worden vastgehouden en afgevoerd.

Dit is één van de acht projecten waaraan HHNK subsidie heeft verleend uit de KAN-regeling. Via deze subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier kunnen gemeenten voor projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken, tot 30% subsidie van de projectkosten krijgen. De regeling is bedoeld om de uitvoering van deze projecten te versnellen. Op 15 februari heeft HHNK-bestuurder Klazien Hartog dit bedrag symbolisch overhandigd aan wethouder Rob Opdam.

Beperking wateroverlast

Wethouder Rob Opdam legt uit: “De herinrichting van de Oosterzijweg draagt bij aan meerdere thema's van het hoogheemraadschap. Zoals het vasthouden, infiltreren en bergen van water, als ook robuuste wateraanvoer of afvoer en het ontlasten van het riool. Speciaal aan het project is het toepassen van het Wavi-core systeem, waarmee het hemelwater wordt geïnfiltreerd in de wegfundatie. Hiermee wordt bij hevige neerslag de wateroverlast ter plaatse beperkt.” Het project zal naar verwachting november 2023 van start gaan en zal naar schatting in het voorjaar van 2024 zijn afgerond. De totale kosten van het project zijn ingeschat op € 192.400 euro. De subsidie bijdrage vanuit HHNK is € 57.720.

Hoogheemraad Klazien Hartog overhandigt de subsidie symbolisch aan wethouder Rob Opdam. Foto: Harry Schuitemaker