We hebben aan de gemeente Heemskerk € 100.000 subsidie verleend voor de klimaatadaptieve maatregelen in het project Waterberging Noorddorperbeek. Dit is een van de zes projecten, waaraan HHNK subsidie heeft verleend uit de KAN-regeling.

Via deze subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier kunnen gemeenten subsidie krijgen voor projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken, tot 30% van de projectkosten. De regeling is bedoeld om de uitvoering van deze projecten te versnellen. Op 10 oktober 2023 overhandigde hoogheemraad Klazien Hartog dit bedrag symbolisch aan wethouder Ani Zalinyan van de gemeente Heemskerk.

Samenwerken

Wethouder Ani Zalinyan: "Mede door de KAN-subsidie kunnen we de waterberging langs de Noorddorperbeek aanleggen. Samen met HHNK, LTO Noord en PWN leggen we hier een groene waterberging aan om wateroverlast in het tuindersgebied door hevige regenbuien te voorkomen. Tegelijkertijd versterken we hier de natuur en kunnen ook straks bezoekers genieten van dit gebied. Een prachtig project!"

Waterberging Noorddorperbeek

De waterberging Noorddorperbeek wordt aangelegd op het perceel achter de Rijksstraatweg 203 in het Heemskerkerduin. Deze groene waterberging is door de waterrijke en groene inrichting ook van toegevoegde waarde voor de natuur, de waterkwaliteit en de recreatie. De totale uitvoeringskosten van het project bedragen € 344.907, waarvan € 100.000 toegekend wordt vanuit de KAN-subsidie. Het project gaat in januari 2024 van start.

Hoogheemraad Klazien Hartog overhandigt de subsidie symbolisch aan wethouder Ani Zalinyan. Foto: Harry Schuitemaker​​