We hebben aan aan de gemeente Heemskerk € 75.000 subsidie verleend voor de aanleg van de waterberging Kleine Houtweg, die de naam Heemskerkse Watertuinen heeft gekregen. Dit is één van de acht projecten waaraan HHNK subsidie verleent uit de KAN-regeling.

Via deze subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier kunnen gemeenten voor projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken tot 30% subsidie van de projectkosten krijgen. De regeling is bedoeld om de uitvoering van deze projecten te versnellen. Op 21 februari heeft hoogheemraad Klazien Hartog dit bedrag symbolisch overhandigd aan wethouder Ani Zalinyan van de gemeente Heemskerk.

Wateroverlast

Wethouder Ani Zalinyan: "We zijn heel blij met deze bijdrage van HHNK. De bedoeling van het project De Watertuinen is om de wateroverlast in het tuindersgebied door zware regenval te verminderen. We combineren de aanleg van deze klimaatbestendige waterberging met de inrichting van een mooi natuurgebied, waar je heerlijk kunt wandelen en recreëren. Daarnaast versterken we de biodiversiteit door volop inheemse planten en struiken te planten. De Watertuinen worden echt een verrijking van Heemskerk."

Watertuinen

De werkzaamheden bestaan uit het graven van een waterberging met ondiepe waterpoelen, plaatsen van nieuwe stuwen, plaatsen van buizen voor de waterafvoer, de aanplant van nieuwe bomen en planten en het vergroten van recreatiemogelijkheden door middel van wandelpaden, spelelementen en zitbankjes. Het project zal in het voorjaar worden afgerond. De totale kosten van het project bedragen € 350.000, waarvan HHNK € 75.000 euro bijdraagt vanuit de KAN-subsidieregeling.

Impressie Heemskerkse Watertuinen
Hoogheemraad Klazien Hartog overhandigt de subsidie symbolisch aan wethouder Ani Zalinyan. Foto: Harry Schuitemaker​​