Gemeente Castricum: Natuurgebied N203

We hebben aan de gemeente Castricum € 66.480 subsidie verleend voor de klimaatadaptieve maatregelen in het project Natuurgebied N203. Dit is een van de zes projecten waaraan HHNK subsidie heeft verleend uit de KAN-regeling.

Via deze subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier kunnen gemeenten subsidie krijgen voor projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken, tot 30% van de projectkosten. De regeling is bedoeld om de uitvoering van deze projecten te versnellen. Op 10 oktober 2023 overhandigde hoogheemraad Klazien Hartog dit bedrag symbolisch aan wethouder Valentijn Brouwer van de gemeente Castricum.

Natuurgebied N203

Naast de provinciale weg N203, aan het Pad van Mensenrechten t/m Buitendijkspad, wordt het huidige agrarische land omgevormd tot een natuurgebied met ongeveer 2.270 m2 aan water. Ook wordt er circa 3.000 m2 bosplantsoen en circa 2.580 m2 aan struweel aangebracht. Zo zal het een waterrijk natuurgebied worden met bomen die voor verkoeling zorgen. Wethouder Valentijn Brouwer is erg blij met de bijdrage: “Het project draagt bij aan het beperken van de risico's op wateroverlast, droogte, hitte en overstroming èn de stimulering van de biodiversiteit. Mede door deze bijdrage kunnen we het natuurgebied de juiste impuls geven.”

Vanuit de KAN-subsidie krijgt gemeente Castricum een bedrag van € 66.480 toegekend. Het project start in oktober en wordt in november afgerond.

Hoogheemraad Klazien Hartog overhandigt de subsidie symbolisch aan wethouder Valentijn Brouwer. Foto: Harry Schuitemaker