De rechtsvoorgangers van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben in het verleden tal van erfpachtrechten uitgegeven.

Op die rechten kunnen de erfpachtvoorwaarden van die verschillende rechtsvoorgangers van toepassing zijn.

Indien zo'n erfpachtrecht eindigt of als de erfpachter daarom verzoekt dan wordt als regel een nieuw erfpachtrecht uitgegeven waarop de meest recente erfpachtvoorwaarden van het hoogheemraadschap van toepassing zijn: de Algemene Erfpachtvoorwaarden 2005.

Deze zijn te vinden in de Deelnota erfpacht 2005. Deze is herzien in 2017.