Een zienswijze indienen

Ons bestuur neemt allerlei beslissingen. Deze besluiten bereiden we zorgvuldig voor. Als belanghebbende krijgt u in veel gevallen vooraf de gelegenheid ons te laten weten wat u van het te nemen (ontwerp)besluit vindt. 

Voorwaarden

Wanneer kunt u een zienswijze indienen?

Wanneer wij u als belanghebbende de gelegenheid bieden om een zienswijze in te dienen, vermelden wij dat in de bekendmaking van het ontwerpbesluit in het Waterschapsblad. U vindt onze bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl.

Zo werkt het

Hoe dient u een zienswijze in?

U kunt uw zienswijze het snelst indienen met dit online formulier.

DigiDZienswijze indienen

Kunt u hier geen gebruik van maken? Dan kunt u uw zienswijze ook op andere manieren indienen:

  • telefonisch (bij de contactpersoon die in de bekendmaking van het ontwerpbesluit genoemd wordt);
  • schriftelijk

In uw zienswijze vermeldt u:

  • uw naam, adres en bij voorkeur ook uw telefoonnummer en e-mailadres;
  • een omschrijving van het ontwerpbesluit waarover uw zienswijze gaat;
  • de inhoud van uw zienswijze.

Voor het indienen van een zienswijze heeft u zes weken de tijd. Deze termijn begint op de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze datum treft u aan in het Waterschapsblad waarin het ontwerpbesluit wordt bekendgemaakt.

Wat doet HHNK met uw zienswijze?

Alle ingebrachte zienswijzen op een ontwerpbesluit beantwoorden wij in een nota van inspraak. Daarbij geven wij aan of we het ontwerpbesluit aanpassen naar aanleiding van de zienswijze. Als u een zienswijze heeft ingebracht, ontvangt u persoonlijk bericht over de definitieve vaststelling van het besluit. Ook ontvangt u de nota van inspraak waarin u kunt lezen wat we met uw zienswijze hebben gedaan.

Definitieve besluiten maken wij ook bekend op www.officielebekendmakingen.nl. De nota van inspraak leggen wij ter inzage bij de bekendmaking van het definitieve besluit. Eventueel kunnen wij uw zienswijze daarin anonimiseren. Geeft u dit dan even aan in uw zienswijze?

Bent u het niet eens met de reactie op uw zienswijze?

U kunt in veel gevallen tegen het definitieve besluit in beroep gaan bij de bestuursrechter. Als dat zo is, dan vermelden wij dat in de mededeling die u ontvangt na vaststelling van het besluit. Wij geven de beroepsmogelijkheden ook aan in de bekendmaking van het besluit in het Waterschapsblad. Als u geen zienswijze heeft ingebracht kunt u geen beroep instellen bij de bestuursrechter, tenzij dit u redelijkerwijs niet kan worden verweten.

Heeft deze informatie u geholpen?